PROCESS

keeletöötlus (= natural language processing)NLP
arenemisprotsess
kohtuprotsess
läbi vaatama
menetlus
protsess
töötlema
valmistusviis

process computerprotsesskompuuter
process descriptionprotsessi kirjeldus
process engravingkemigraafia
process of manufacturetootmiskulg
process of manufacturetootmisprotsess
process of selectionselektsiooniprotsess
process of selectionvalikuprotsess
process printingmitmevärviline trükk
process serverkohtutäitur
process watertööstusvesi
process watertöötlusvesi
process-serverkohtukäskjalg
processingtöötlemine
processingtöötlus
processing coststöötlemiskulud
processing industrytöötlev tööstus
processing logictöötluseeskirjad
processing planttöötlemisettevõte
processionprotsessioon
processionrongkäik
processorprotsessor
processor cardprotsessorkaart
adoption processomaks võtmise protsess
albumen processalbumiinkopeerimine
analog processanaloogprotsess
automatic data processingautomaatne andmetöötlus
background processingtaustatöö
background processingtausttöötlus
batch data processingpartii töötlemine
batch processingpakett andmetöötlus
batch processingpakktöötlus
Bessemer processbessemerprotsess
carbon processsöetrükk
central processing unitkeskseade
central processing unitkesküksus
central processing unitprotsessor
central processorkeskprotsessor
central processorkesküksus
collotype processvalgustrükk
cracking processkrakkimine
data processingandmetöötlus
data processorandmetöötlusraal
data processorandmetöötlusseade
data processorarvuti
distributed processinghajustöötlus
distributed processingjaotatud andmetöötlus
due processprotseduurireegleid järgiv kohtumõistmine
due process of lawprotseduurireegleid järgiv kohtumõistmine
electronic data processingelektronandmetöötlus
expedited processingkiirmenetlus
fission processpragunemine
folw process charttöökulgemise graafik
food processorköögikombain
foreground processingesiplaanitöötlus
front end processorfrontaator
front-end processorfrontaator
fully processed producttäisprodukt
funeral processionmatuserongkäik
graphic data processingautomaatne pilditöötlus
greensand processmärgvalu
in the process ofjooksul
in the process ofkäigus
information processinginfotöötlus
input-output processorülekandeprotsessor
interactive processingdialoogtöötlus
judicial processkohtuprotsess
kraft processsulfateerimise protsess
legal processkohtuprotsess
letterpressprocess 3kõrgtrükimeetod
list processingloetelu käsitlemine
macro processormakrotõlk
management processjuhtimisprotsess
manufacturing processtootmismeetod
manufacturing processtootmisprotsess
melting processsulatusprotsess
microprocessormikroprotsessor
monetary processrahaline protsess
multi-process machinekombainmasin
multiprocessingmultiprotsess
multiprocessingmultitöötlus
multiprocessormultiprotsessor
off-line processingeritöötlus
offline processingeritöötlus
on-line processingotsekäsitlus
online processingotsekäsitlus
parallel processingmultiprotsess
parallel processingparalleeltöötlus
paraller processingparalleelprotsess
postprocessingjäreltöötlus
preprocessingeeltöötlus
preprocessoreelprotsessor
production processtootmisprotsess
random processingjuhuslik töötlus
real processtegelik protsess
real-time processingreaalajatöötlemine
remote processingteletöötlus
roasting processröstimine
sedimentation processsettimise meetod
sequential processingjärjestikuline töötlus
serial processingseeriakäsitlus
service of process(dokumentide) isiklik üleandmine
silk screen processsiiditrükk
teleprocessingkaugtöötlus
text processingtekstitöötlus
torchlight processiontõrvikutega rongkäik
unprocessedtöötlemata
vector processingvektori käsitlus
vector processorvektori protsessor
wood processingmetsatööstus
wood processing industrypuidutöötlustööstus
wood-processingmetsatööstus
woodprocessing industrymetsatööstus
word processingsõnade muutmine
word processingtekstitöötlus
word processing programtekstitöötlusprogramm
word processortekstiprotsessor
word processortekstitöötlusprogramm
word-processingtekstitöötlus
wordprocessorstekstitöötlusprogrammid

Sõnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Sõnapaare kokku 154017.
Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil.
Kasutajaliides valmistatud OÜ's ANIMATO.
Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas.
EN-ET sõnaraamatu veebiteenust osutatakse põhimõttel "ON NAGU ON".EN-ET 2005.12.12. Edukalt tuvastatud 165550246 sõna.