PROTSESS

process
cycle
procedure

Protsess (Kafka)Trial, The
protsessi kirjeldusprocess description
protsessi-procedural
protsessioonprocession
protsesskompuuterprocess computer
protsessorcentral processing unit
protsessorCPU
protsessorprocessor
protsessorkaartprocessor card
protsessorkaartsmart card
protsessuaaljuristtrial lawyer
analoogprotsessanalog process
arenemisprotsessprocess
bessemerprotsessBessemer process
dupleksprotsessduplexing
eelprotsessorpreprocessor
juhtimisprotsessmanagement process
kahanemine (protsess ja suurus)decrement
kehtetu protsessmistrial
keskprotsessorcentral processor
kohtuprotsessjudicial process
kohtuprotsesslegal process
kohtuprotsesslitigation
kohtuprotsesstrial
kohtuprotsesscase
kohtuprotsessprocess
kohtuprotsessi süsteemlegal proceedings
kohtuprotsessi võimaldavactionable
mikroprotsessormicroprocessor
multiprotsessmultiprocessing
multiprotsessparallel processing
multiprotsessormultiprocessor
omaks võtmise protsessadoption process
pankrotiprotsessbankrupt proceedings
pankrotiprotsessbankruptcy proceedings
paralleelprotsessparaller processing
rahaline protsessmonetary process
selektsiooniprotsessprocess of selection
sulatusprotsessmelting process
sulfateerimise protsesskraft process
tegelik protsessreal process
tekstiprotsessorword processor
tootmisprotsessmanufacturing process
tootmisprotsessprocess of manufacture
tootmisprotsessproduction process
valikuprotsessprocess of selection
vektori protsessorvector processor
ülekandeprotsessorinput-output processor

Sõnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Sõnapaare kokku 154017.
Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil.
Kasutajaliides valmistatud OÜ's ANIMATO.
Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas.
EN-ET sõnaraamatu veebiteenust osutatakse põhimõttel "ON NAGU ON".EN-ET 2005.12.12. Edukalt tuvastatud 155541015 sõna.