MENETLUS

procedure
proceeding
proceedings
process

menetlus-procedural
menetluskeelprocedural language
menetlusõigusprocedural law
menetlustoimingprocedural act
menetlusviisprocedure
apellatsioonimenetlusappellate procedure
appellatsiooni menetlusappeal procedure
arbitraa˛imenetlusarbitral proceedings
deklareerimismenetlusdeclaration method
eelmenetluspreliminary proceedings
kiirendatud menetlussummary proceeding
kiirmenetlusaccelerated procedure
kiirmenetlusexpedited processing
kohtumenetluslegal proceedings
kohtumenetlustrial
kserograafia (kuivpaljundusmenetlus)xerography
siduv vahekohtu menetlusbinding arbitration
tagasisaamismenetlusrecovery proceedings
tollimenetluscustoms clearance
tootmismenetlusindustrial procedure
tootmismenetlusmethod of production
tootmismenetlusproduction method
täitemenetlusenforcement procedure
vahekohtumenetlusarbitral proceedings

Sõnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Sõnapaare kokku 154017.
Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil.
Kasutajaliides valmistatud OÜ's ANIMATO.
Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas.
EN-ET sõnaraamatu veebiteenust osutatakse põhimõttel "ON NAGU ON".EN-ET 2005.12.12. Edukalt tuvastatud 155541308 sõna.