00 .:EN-ET:. INGLISE <> EESTI sõnaraamat
CERTIFICATE

kirjalik tunnistus
sertifikaat
sertifitseerima
tõendama
tunnistus

certificate of averagemereõnnetustunnistus
certificate of characteriseloomustus (endisest töökohast)
certificate of charactersoovituskiri
certificate of deposithoiuse sertifikaat
certificate of deposithoiusetunnistus
certificate of depositinvesteerimistunnistus
certificate of guaranteegarantiitõend
certificate of healthtervisliku seisundi tõend
certificate of identificationmeremehe pass
certificate of indebtednessvõlatunnistus
certificate of inspectionkontrollimise tunnistus
certificate of insurancekindlustustõend
certificate of insurancekindlustustunnistus
certificate of insurancepoliis
certificate of inventionleiutistunnistus
certificate of inventionpatent
certificate of judgmentkirjalik kohtuotsus
certificate of membershiposaluse tunnistus
certificate of occupancykasutusluba (pärast maja valmimist)
certificate of originalgupäratunnistus
certificate of originpäritolutõend
certificate of qualitykvaliteeditunnistus
certificate of registrylipupatent
certificate of registryregistreerimistunnistus
analysis certificateanalüüsi tõend
bearer stock certificateomanikuaktsia
birth certificatesünnitunnistus
clearance certificatetollitõend
danage certificatemereõnnetuse tõend
death certificatesurmatunnistus
doctor's certificatearsti tunnistus
entrance certificatesissepääsuluba
guarantee certificategarantiitunnistus
health certificatetervisliku seisundi tõend
inspection certificatekontrollimise tunnistus
inspection certificatevastuvõtutunnistus
insurance certificatekindlustuspoliis
land certificatemaavaldusraamat
marriage certificateabielutunnistus
mortgage certificatekinnispandi tunnistus
pawn certificatepanditunnistus
provisional certificateajutine tunnistus
registration certificateregistreerimistunnistus
renewal certificatetalong
sanitary certificatetervisliku seisundi tõend
school-leaving certificatekooli lõputunnistus
share certificateaktsiaraamat
share certificateaktsiatunnistus
subscription certificateemissioonitunnistus
subscription certificatemärkimise tunnistus
transit certificateläbisõidutunnistus
weighing certificatekaalumis tunnistus

Sõnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Sõnapaare kokku 154017.
Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil.
Kasutajaliides valmistatud OÜ's ANIMATO.
Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas.
EN-ET sõnaraamatu veebiteenust osutatakse põhimõttel "ON NAGU ON".
EN-ET 2005.12.12. Edukalt tuvastatud 137406179 sõna.