REDUCTION

alandamine
hinnaalandus
kahandus
vähendamine
vähenemine

reduction coefficientreduktsiooni faktor
reduction compasseskahandussirkel
reduction factorreduktsiooni faktor
reduction for wholesalehulgiallahindlus
reduction in pricehinnaalandus
reduction in priceshinna alanemine
reduction in valueväärtuse vähendamine
reduction of interestintressi alandamine
reduction of pricealandus
reduction of pricehinnaalandus
reduction of rateintressi alandamine
reduction ratiovähendamissuhe
reduction tablereduktsiooni tabel
reductionismreduktsionism
data reductionandmete lihtsustamine
data reductionandmete redutseerimine
gear-reduction unitaeglustuskäik
nitrogen reductionnitraatide vähendamine
noise reductionhäälesummutus
noise reductionmüratõrje
pressure reductiondekompressioon
pressure reductionsurve vähenemine
special reductionspetsiaalne vähendus

Sõnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Sõnapaare kokku 154017.
Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil.
Kasutajaliides valmistatud OÜ's ANIMATO.
Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas.
EN-ET sõnaraamatu veebiteenust osutatakse põhimõttel "ON NAGU ON".EN-ET 2005.12.12. Edukalt tuvastatud 157028629 sõna.