00 .:EN-ET:. INGLISE <> EESTI sõnaraamat
LINE

Line'i saaredLine Islands
lineaalne poorsuslinear porosity
lineaarfunktsioonlinear function
lineaarkombinatsioonlinear combination
lineaarnelinear
lineaarne optimeeriminelineär optimering 2
lineaarne sõltuvuslinear dependence
lineaarotsinglinear search
lineaarpresslinear load
lineaarpresslinear pressure
lineaarpressnip pressure
lineaarsuslinearity
lineaarvõrrandlinear equation
lineeriminecrossing
(5-6salmiline armastusluuletus)canzone
(= viva voce) suuline eksamviva
(ajalinehiatus
(ajalinepropinquity
(algeline) tellisesaviloam
(Am) osariikidevahelineinterstate
(Au) juhutöölineswagman
(Br) lühiajaline (obligatsioon)short-dated
(Br) ühekorruselineone-storeyed
(elukutseline) autojuhtchauffeur
(emane) vöödiline kasstabby
(hele) kollakasrohelinechartreuse
(indiaani) põllutöölinepeon
(irooniline) märkuswisecrack
(kahesuunaline kiriboustrophedon
(kiilukujuline) võlvikivivoussoir
(kukekujuline) tuulelippgirouette
(laiaservaline) viltkübarslouch hat
(meeldivalt) vanamoelinequaint
(millestki) rohelinegreen with
(musta-valge) vöödilinezebra
(nimeline) kabelchantry
(õhuline poolläbipaistev) balletiseeliktutu
(pind) kortsulinegyrose
(politseiniku tavaline) patrullreidregular beat
(punase-musta)laigulinecalico
(rriklik) erakorraline seisukorddomestic emergency
(suuline) tõlkinterpreter
(tähestikuline) aineregisterindices
(veealune) vulkaaniline mägi (er Vaikses ookeanis)guyot
-abilinewallah
-himulineeager
-ilmeline-visaged
-jalaline-footed
-juukseline-haired
-kambrilinechambered
-karvaline-haired
-kohaline-seater
-korruseline-decker
-korruseline-storeyed
-käeline-handed
-lehelinefoliate
-liikmeline-member
-lõhnalineredolent of
-lõhnalineredolent with
-mastiline-masted
-mõõtmeline-dimensional
-nokalinebilled
-palgeline-visaged
-pilgulinesighted
-puusalinehipped
-rinnaline-breasted
-servalineedged
-silbiline-syllable
-sõrmelinefingered
-taolinequasi
-teralineedged
-tipulinecapped
-tooniline-toned
-vereline (põlvnevus-blooded
-välineextra-
.45-kalliibriline (püstol)forty-five
10dollariline (münt)eagle
20dollariline (müntdouble eagle
24-tunnilinecircadian
5dollariline (münt)half eagle
8-14 aluseline keskkond)PH
9haruline piitscat
A-kujulineA-shaped
aasta ja üks päev (juriidiline aasta)a year and a day
aatelineideal
abiellumisealine ja üksielav neiubachelor girl
abielulineconnubial
abielulinematrimonial
abieluvälineadulterine
abieluvälinebastardly
abieluvälineextracurricular
abieluvälineextramarital
abieluväline suheadulterous affair
abilineassistant
abilineauxiliary
abilinehelper
abilinehenchman
abilineassociate
abilineclerk
abiootilineabiotic
abitöölineassistant
adiabaatilineadiabatic
adünaamilineadynamic
aerodünaamilineaerodynamic
aeroloogilineaerological
agenhina (üle kolme päeva peatunud külaline)agenhina
agnostilineagnostical
ahelakujulinecatenulate
ahvanaline)ronco
ainelinematerial
ainelinetangible
aistilinesensory
ajalinechronological
ajalinetemporal
ajaline eelnevusantecedence
ajaline eelnevusanteriority
ajaline erinevustiming difference
ajaline erinevustiming error
ajaline juhtiminefixed-time control
ajaline järjestuschronological order
ajaline järjestustimeline
ajaline karakteristiktime response
ajaline mahajääminetime lag
ajaline telefonikõnefixed time call
ajaloolinediachronic
ajaloolinehistoric
ajaloolinehistorical
ajalooline keeleteadushistorical linguistics
ajalooline kodumaaUrheimat
ajalooline materialismhistorical materialism
ajalooline olemamake history
ajalooline põhimõteconservative principle
ajalooline rõivastuscostume
ajalooline romaanhistorical novel
ajalooline romaanroman a clef
ajalooline ürikhistorical record
aju purgis (mõtteline eksperiment filosoofias)brain in a vat
akadeemilineacademic
akadeemiline aastaacademic year
akadeemiline asutusacademic institution
akadeemiline kraadacademic degree
akadeemiline maailmacademe
akadeemiline maailmacademia
akadeemiline maailmhalls of ivy
akadeemiline maailmivory tower
akadeemiline puhkussabbatical leave
akadeemiline riietusacademic costume
akadeemiline ringkondivy league
akadeemiline rüüacademic gown
akadeemiline vabadusacademic freedom
akrobaatilineacrobatic
akromaatilineachromatic
akromaatiline värv (valgeachromatic color
akromaatiline värv (valgeachromatic colour
aksiomaatilineaxiomatic
aktiivsus (poliitiline vms)activism
akustilineacoustic
akustiline häireacoustic alarm
akustiline jõudacoustic power
akustiline miinacoustic mine
akustiline sagedusacoustic frequency
akustiline sidestusacoustic coupling
akustiline surveacoustic pressure
akustiline vastuvõttaural reception
akustiline väliacoustic field
akuut (diakriitiline märk)acute
ala oskustöölineexperienced worker
alaealineadolescent
alaealinejuvenile
alaealineminor
alaealineunderage
alaealineunder-age
alaealineunder age
alaealine kurjategijayouth offender
alalineever-present
alalineperennial
alalinepermanent
alaline elamislubapermanent residence permit
alaline elanikpermanent resident
alaline kaitsepositsioonil oleksiege mentality
alamõõdulineundersize
alamõõdulineundersized
alamõõdulineunder-sized
alfabeetilinealphabetical
alfanumeerilinealphanumeric
algatusvõimelineventurous
algebralinealgebraic
algebraline arvalgebraic number
algelinecrude
algelineelementary
algelineprimitive
algoritmilinealgorithmic
allegooriline tõlgendusanagoge
allergilineallergic
allergiline kopsutursefarmer's lung
aluseline (keemias)basic
aluseline anhüdriidbasic anhydride
anabiootilineanabiotic
anaglüüfilineanaglyphic
anaglüüfilineanaglyphical
anagrammilineanagrammatic
anagrammilineanagrammatical
anakreontilineanacreontic
anakroonilineanachronic
anakroonilineanachronical
analemma (8-kujuline trajektoor)analemma
analeptilineanaleptic
analeptilineanaleptical
analgeetilineanalgesic
analgeetilineanalgetic
analoogilineanalogical
analüütilineanalytical
analüütiline (keelanalytic
analüütiline filosoofiaanalytic philosophy
analüütiline geomeetriaanalytic geometry
analüütiline geomeetriaanalytical geometry
analüütiline keemiaanalytical chemistry
analüütiline kubismanalytical cubism
analüütiline kubistanalytical cubist
analüütiline psühholoogiaanalytic psychology
analüütiline psühholoogiaanalytical psychology
anarhilineanarchic
anarhilineanarchical
anastigmaatilineanastigmatic
anatoomilineanatomic
anatoomilineanatomical
ancien régime (kukutatud poliitiline režiim)ancien regime
aneemilineanaemic
aneemilineanemic
ankrukujulineanchor-shaped
anoeetiline (eelteadlikanoetic
anoomilineanomic
anorgaanilineinorganic
anorgaanilinemineral
anorgaaniline aineinorganic matter
anorgaaniline aineinorganic substance
anorgaaniline keemiainorganic chemistry
antarktilineantarctic
antarktilineantarctical
antiballistilineantiballistic
antiballistiline rakettABM
antiballistiline rakettantiballistic missile
antibiootilineantibiotic
antibiootiline aineactinomycin
antigalaktilineantigalactic
antigeenilineantigenic
antigravitatsioonilineantigravitational
antiseptilineantiseptic
antiseptilineantiseptical
antiseptiline aineantiseptic
antistaatilineantistatic
antisümmeetrilineantisymmetric
antitoksilineantitoxic
antropogeenilineanthropogenetic
antropoloogilineanthropological
antropomeetrilineanthropometrical
antroposoofilineanthroposophical
antropotsentrilineanthropocentric
AOL (America online)AOL
aorist (grammatiline minevikuvorm)aorist
apagoogilineapagogical
aplanaatilineaplanatic
apodiktilineapodictic
apokalüptilineapocalyptic
apokalüptilinemillenarian
apokromaatiline läätsapochoromatic lens
apokrüüfilineapocryphal
apokrüüfiline kirjutisPseudepigraphon
apoliitilineapolitical
apoliitilineLaodicean
apollilineApollonian
apologeetilineapologetic
apoplektilineapoplectic
araverelineweak-kneed
Argentina mustatöölinedescamisado
arhailinearchaic
arhailinearchaistic
arheoloogilinearchaeologic
arheoloogilinearchaeological
arheoloogilinearcheologic
arheoloogilinearcheological
arhetüüpilinearchetypal
arhetüüpilinearchetypical
arhimeedilineArchimedean
arhipelaagilinearchipelagic
aritmeetilinearithmetical
aritmeetiline jadaarithmetic progression
aritmeetiline jadaarithmetical progression
aritmeetiline keskminearithmetic mean
aritmeetiline keskmineexpected value
aritmeetiline keskminefirst moment
aritmeetiline keskminemathematical expectation
aritmeetiline keskminemedian
aritmeetiline tehearithmetical shift
arktilineArctic
arktiline külmusgelidity
arktiline mägiarctic hill
armilinescarred
armitaolineuloid
armulaualinecommunicant
armulinegracious
artriitilinearthritic
arutelu osalinediscussant
arveline hindinvoicepreis
arveline väärtusinvoice value
arvu 13 paaniline kartminetriskaidekaphobia
arvulinenumerical
arvuline osa (jääb nullide eemaldamisel)significant figures
arvuti tehniline varustusADP equipment
arvutikoodilinemachine readable
arvutitevaheline (< peer to peer)P2P
aseismilineaseismic
aseptilineaseptic
asesõnalinepronominal
asfäärilineaspheric
asfäärilineaspherical
asjaosalineinterested party
assertoorilineassertoric
astaatilineastatic
astaatiline galvanomeeterastatic galvanometer
astangulineterraced
asteenilineasthenical
astigmaatilineastigmatic
astmaatilineasthmatic
astmelinegradatory
astmelinegradual
astmelinegraduated
astmelinegraded
astmeline maksustamineprogressive taxation
astmeline tulumaksprogressive tax
astmikulinescalar
astrobioloogilineastrobiological
astrofüüsilineastrophysical
astroloogilineastrological
astronautilineastronautical
astronoomilineastr.
astronoomilineastronomic
astronoomilineastronomical
astronoomilinecelestial
astronoomiline aastaastronomical year
astronoomiline arvastronomical number
astronoomiline kaugusastronomical distance
astronoomiline kompassastrocompass
astronoomiline kompasssky compass
astronoomiline ühikAU
astronoomiline ühik (u 150 milj km)astronomical unit
astronoomiline ööpäevastronomical day
asutaja-lepinguosalinepromoter-contractor
asutusevälineextramural
asümmeetriakoefitsent (statistiline näitaja)skewness
asümmeetrilineasymmetric
asümmeetrilineasymmetrical
asünkroonilineasynchronous
atoksilineatoxic
atsüklilineacyclic
augulineholey
auhinnalineaward-winning
aukartustäratavalt suurejoonelineswanky
aukülalineguest of honor
aurutaolinevaporous
aurutaolinevapourish
aurutaolinevapoury
autarktiline majandusautarchy
autobiograafilineautobiographical
autoerootilineautoerotic
autograafiline trükkautographical printing
autoloogiline (muu hulgas iseenda kohta käiv)autological
automaatilineautomatic
avarapilgulinebroad-minded
avarapilgulineopen-minded
avokaadorohelineavocado green
bakterioloogilinebacteriological
bakterioloogiline sõdabacteriological warfare
ballistilineballistic
ballistiline pendelballistic pendulum
ballistiline rakettballistic missile
ballistiline trajektoorballistic trajectory
banaanilõhnaline alkoholiühendbanana oil
baromeetrilinebarometric
batümeetrilinebathymetric
bensiin (keemiline ühend)benzine
bestiaarium (keskaegne looma-allegooriline raamat)bestiary
bibliograafilinebibliographic
bibliograafilinebibliographical
biodünaamilinebiodynamic
biodüünaamilinebiodynamic
bioelektrilinebioelectrical
biogeneetilinebiogenetic
biogeograafilinebiogeographic
biogeograafilinebiogeographical
biograafilinebiographic
biograafilinebiographical
biokeemilinebiochemical
bioklimaatilinebioclimatic
bioloogilinebiologic
bioloogilinebiological
bioloogiline kellbiological clock
bioloogiline mitmekesisusbiodiversity
bioloogiline ohtbiohazard
bioloogiline relvBW
bioloogiline sarnasushomogeny
bioloogiline sõdagerm warfare
bioloogiline surmbiological death
biomeetrilinebiometrical
bioonilinebionic
biootilinebiotic
biosotsioloogilinebiosociological
biosünteetilinebiosynthetic
bitsüklilinebicyclic
bolograafilinebolographic
bossism (partei ainuisikuline juhtimine)bossism
botaanilinebotanical
bronhiitilinebronchitic
bronhopneumoonia (koldeline kopsupõletik)bronchopneumonia
budausulineBuddhist
bürokraatilinebureaucratic
CymbelineCymbeline
defibrillaator (elektriline südamestimulaator)defibrillator
deltakujulinedeltoid
demagoogilinedemagogic
demagoogilinedemagogical
demograafilinedemographic
demograafilinedemographical
dendroloogilinedendrological
deontiline (käskude ja keeldudega tegelev)deontic
deontoloogilinedeontological
dermatoloogilinedermatologic
dermatoloogilinedermatological
derringer (suurekaliibriline lühikese toruga püstol)derringer
diagnostilinediagnostic
diagonaalne vapijoon (/-kujuline)bend dexter
diakriitilinediacritical
diakriitiline märkaccent mark
diakriitiline märkdiacritical mark
diakriitiline märkdiacritic character
diakroonilinediachronic
diakrooniline keeleteadusdiachronic linguistics
diakrooniline leksikoloogiadiachronic lexicology
dialektilinedialectic
dialektilinedialectical
dialektilinedialectal
dialektiline materialismdialectical materialism
dialektiline materialistdialectical materialist
dialektiline teoloogiadialectical theology
dialektoloogilinedialectological
diatermilinediathermic
diatoonilinediatonic
diatooniline skaaladiatonic scale
didaktilinedidactic
didaktilinedidactical
dielektriline läbitavusspecific inductivity
diofantilineDiophantine
diofantiline võrrandDiophantine equation
dionüüsilineDionysian
dioptrilinedioptric
diplomaatilinediplomatic
diplomaatilinediplomatical
diplomaatilinepolitic
diplomaatiline esindajadiplomatic agent
diplomaatiline esindusdiplomatic mission
diplomaatiline korpuscorps diplomatique
diplomaatiline korpusdiplomatic corps
diplomaatiline lähetusdiplomatic mission
diplomaatiline passdiplomatic passport
diplomaatiline postdiplomatic post
diplomaatiline teenistusdiplomatic service
disharmoonilinedisharmonious
distsiplineerimatuill-disciplined
distsiplineerimaturecalcitrant
distsiplineerimatuundisciplined
distsiplineerimatusindiscipline
distsiplineerituddisciplined
ditürambilinedithyrambic
dogmaatilinedogmatic
dogmaatilinedogmatical
dogmaatiline teoloogiadogmatic theology
dokitöölinedocker
dokitöölinedockhand
drakoonilineDraconian
drakoonilinedraconic
dramaatilinedramatic
dramaatilinethespian
drastilinedesperate
drastilinedrastic
duubel (kahekaardiline mast bridžis)doubleton
dünaamilinedynamic
dünaamilinedynamical
dünaamiline mudeldynamic model
dünaamiline rõhkimpact pressure
düslektilinedyslectic
düslektilinedyslexic
düspeptilinedyspeptic
ebadiplomaatilineundiplomatic
ebaeetilineunethical
ebaesteetilineinaesthetic
ebagrammatilineill-fitted
ebagrammatilinestarred
ebagrammatilineungrammatical
ebaisikulineimpersonal
ebakõlalinediscordant
ebakõlalinedissonant
ebakõlalineoff-key
ebakunstilineinartistic
ebaloogilinealogical
ebaloogilineillogical
ebaloogilineinconsequential
ebameloodilinescrannel
ebaolulineimmaterial
ebaolulineinsignificant
ebaolulineirrelevant
ebaolulinenegligible
ebaolulineof no significance
ebaolulineunessential
ebaolulineunimportant
ebapraktilineimpractical
ebatavalineaudacious
ebatavalineexceeding
ebatavalinepreternatural
ebatavalineunwonted
ebatavalineunusual
ebatavaline sõnajärghyperbaton
ebatõelinefantastic
ebatõelineunreal
ebatõenäolineimprobable
ebatõenäolineunlike
ebatraditsioonilinenonorthodox
ebatraditsioonilinenontraditional
ebatraditsioonilineunorthodox
ebatüüpilineaberrant
ebatüüpilineatypical
ebemelinefluffy
edelasuunalinesouth-westerly
eelajaloolineprehistoric
eelajaloolineprimeval
eelarvelinebudgetary
eelkooliealinepreschool
eepilineepic
eepilineepical
eepilineepic
eesmärgilineadapted to its purpose
eesmärgilinegoal-directed
eesmärgiline näidepurposive sample
eessõnalineprepositional
eestöölineforeman
eestöölinegaffer
eestöölineganger
eetilineethical
eetilineethic
eetiline filosoofiaethical philosophy
eetiline süsteemethical system
egotsentrilineegocentric
ehitustöölinebuilding labourer
eideetilineeidetic
eideetiline mälueidetic memory
ekdeemilineecdemic
eklektilineeclectic
eklektilineeclectical
ekliptilineecliptical
eksegeetilineexegetic
eksegeetilineexegetical
eksogaamilineexogamic
eksogaamilineexogamous
eksootilineexotic
eksootiline külluslik paikXanadu
eksoskelett (väline luukest)exoskeleton
eksoteeriline (kõigile mõistetav)exoteric
ekstaatilinecorybantic
ekstaatilineecstatic
ekstsentrilineeccentric
ekstsentrilineeccentrical
ekstsentrilineexcentrical
ekstsentrilineoutre
ekstsentriline ketaseccentric disc
ekstsentriline ratascam disc
ekstsentriline rataseccentric wheel
ekstsessi koefitsent (statistiline näitaja)kurtosis
eleegilineelegiac
eleegiline luuleelegiac poetry
elektrilineelectrical
elektriline autoelectrocar
elektrolüütilineelectrolytic
elektrolüütiline dissotsiatsioonelectrolytic dissociation
elektromagnetilineelectromagnetic
elektromagnetiline induktsioonelectromagnetic induction
elektromagnetiline vastasmõjuelectromagnetic interaction
elektromehaanilineelectromechanical
elektronoptiline muundurimage tube
elektroonilineelectronic
elektrooniline arhiivelectronic archive
elektrooniline kaubanduse-commerce
elektrooniline muusikaelectronic music
elektrooniline postelectronic mail
elektrooptilineelectrooptic
elektrooptilineelectrooptical
elektropneumaatilineelectropneumatic
elektrostaatilineelectrostatic
elektrostaatiline trükkalelectrostatic printer
elektrotehnilineelectrotechnical
elektrotermiline mõõtjaelectrothermal instrument
elenktiline (ristküsitlevelenchtic
ellipsikujulineellipsoid
ellipsikujulineellipsoidal
elliptilineelliptical
elliptiline galaktikaelliptical galaxy
elliptiline geomeetriaelliptic geometry
elliptiline lauseelliptical sentence
ELO (rahvusvaheline maleorganisatsioon)ELO
elujõulineviable
elukutselineprofessional
elukutseline mängurcardsharp
elukutseline mängurcardsharper
elukutseline poliitikprofessional politician
elukutseline tantsijahoofer
elulinevital
eluliselt olulineof vital importance
eluliselt olulinevital
eluloolinebiographical
emakavälineextrauterine
emakaväline rasedusectopic pregnancy
emakaväline rasedusextrauterine pregnancy
emakaväline rasedusextra-uterine pregnancy
embrüoloogilineembryological
emootikon (pseudograafiline märkemoticon
empaatilineempathic
empiirilineempirical
empiirilineempiric
empiirilineexperimental
endeemilineendemic
endeemiline haigusendemic disease
endelinefatidic
endelineominous
endotermilineendothermal
endotermiline (soojust neelav reaktsioon)endothermic
energeetilineenergetic
energilinebrisk
energilineenergetic
energilinehigh-octane
energilinesappy
energilinespanking
energilinezippy
energilinevigorous
enesekriitilineself-critical
enigmaatilineenigmatic
enigmaatilineenigmatical
enn (tüpograafiline mõõtühik)en
entalpia (termodünaamiline potentsiaal)enthalpy
entomoloogilineentomological
entsüklopeedilineencyclopaedic
entsüklopeedilineencyclopedic
enzootiline (kindla piirkonna loomadele omane)enzootic
eoliit (algeline tulekivist tööriist)eolith
eoonilineeonian
epideemilineepidemic
epideiktiline (edevalt õpetlik)epideictic
epidemioloogilineepidemiological
epidermilineepidermic
epigrammilineepigrammatic
epilepsilineepileptic
epileptilineepileptical
epinastilineepinastic
episoodilineepisodic
epistemoloogilineepistemic
epistemoloogilineepistemological
epitaksiline (tehiskristall-)epitaxial
eponüümilineeponymic
eponüümilineeponymous
erakorralinead hoc
erakorralineextraordinary
erakorraline olukordemergency
erakorraline välikohusdrumhead court-martial
eraviisiline nõupidamineprivate conference
ergonoomilineergonomic
eriarvamus (protokolliline)dissenting opinion
erilinebeaut
erilinedistinguished
erilineespecial
erilineexceeding
erilineexceptional
erilineeximious
erilineparticular
erilinequite a
erilinespecial
erilinedistinct
eriline (asi)sockdolager
eriline ajalehepaberhigh-finish newsprint
eriline emissioonspecial issue
eriline teenespecial favor
eriline tundemärkrecognition mark
eriline vastutusimpaired risk
eripalgelinevaried
eriskummalinestrange
eristilineeristic
eritasandiline ristmikgrade separation
erootilineerotic
erootiline luuleerotic poetry
eroteetilineerotetic
esemplastiline (ühendavesemplastic
eshatoloogilineeschatological
esmajärgulinefirst order
esmajärgulinefirst rate
esmajärgulinefirst-chop
esmajärgulineprimary
esmajärgulinetop-notch
esmajärgulineof the first rank
esmaklassilinefirstclass
esmaklassilinefirst-class
esmaklassilinefirst-rate
esmaklassilinegilt-edged
esmaklassilinenobby
esmaklassilineslap-up
esmaklassilinefirst-grade
esmaklassilinetop-notch
esoteerilineacroamatic
esoteerilineesoteric
esoteerilineesoterical
esteetilineaesthetic
esteetilineaesthetical
esteetilineesthetic
esteetilineesthetical
esteetilinesensuous
esteetiline vormaesthetic form
etapiviisilinebifurcated
etioloogilineetiological
etnilineethnic
etniline päritoluethnic origin
etnograafilineethnographic
etnograafilineethnographical
etnoloogilineethnologic
etnoloogilineethnological
ettekandelinepresentational
ettevõtetevaheline (= business to business)B2B
etümoloogilineetymological
etümoloogiline sõnaraamatetymological dictionary
eufoonilineeuphonical
eufoonilineeuphonious
eufoonilineeuphonous
eufoorilineeuphoric
eugeenilineeugenic
eukleidilineEuclidean
evolutsioonilineevolutionary
faasidevahelinephase-difference
faatiline (puhtseltskondlik)phatic
faktilinefactual
faktiline seosfactual connection
fanaatilinebigoted
fanaatilinefanatic
fanaatilinefanatical
fanaatilinerabid
fanaatiline pooldajazealot
fanaatiline pooldaminezealotry
fanaatiliselt isamaalineflag-waving
fantastilinechimerical
fantastilinefantastic
fantastilinephantasmagoric
farmakoloogilinepharmacological
farmatseutilinepharmaceutical
fellah (põllutööline)fellah
fess (türgi punane silindrikujuline tuttmüts)fez
FIDE (Rahvusvaheline Maleliit)FIDE
FIFA (Rahvusvaheline Jalgpalliföderatsioon)FIFA
filantroopilinephilanthropic
filosoofilinephilosophical
firn (suureteraline tihe lumi)firn
flegmaatilinephlegmatic
flogiston (hüpoteetiline tuleelement)phlogiston
foneemilinephonemic
foneetilinephonetic
foneetiline esitusphonetic representation
foneetiline transkriptsioonphonetic transcription
fonoliit (vulkaaniline kivim)phonolite
fonoloogilinephonological
fotoelektrilinephotoelectric
fotoelektriline voolphotocurrent
fotoelektriline voolphotoelectric current
fotogeenilinephotogenic
fotograafilinephotographic
fotograafilinephotographical
fotograafiline mäluphotographic memory
fotomeetrilinephotometric
fumarool (vulkaaniline ava)fumarole
fundamentalism (pühakirja sõnasõnaline tõlgendamine)fundamentalism
fülogeneetilinephylogenetic
füsioloogilinephysiological
füsioloogiline lahusphysiological salt solution
füsioloogiline lahussaline
füüsikalinephysical
füüsikaline voolavuspiiryield point
füüsikalis-teoloogilinephysicotheological
füüsilinebodily
füüsilinephysical
füüsiline armastusbodily love
füüsiline geograafiaphysical geography
füüsiline isiknatural person
füüsiline isikphysical person
füüsiline kaartphysical map
füüsiline olemasolucorporeality
füüsiline tugevusbrawn
gaasilinegaseous
gaasiline olekgaseous state
galaktikatevahelineintergalactic
galaktikatevaheline aineintergalactic matter
galaktikatevaheline ruumintergalactic space
galaktikavälineextragalactic
galaktilinegalactic
galaktiline laiusgalactic latitude
galvaanilineVoltaic
galvaaniline elektervoltaic electricity
galvaaniline katmineelectroplating
gastronoomilinegastronomic
genealoogilinegenealogic
genealoogilinegenealogical
geneeetiline triivgenetic drift
geneetilinegenetic
geneetiline eksitus (päritolust järelduvad omadused)genetic fallacy
geneetiline)ontogenetic
genotüübilinegenotypic
genotüübilinegenotypical
geodeetilinegeodesic
geodeetilinegeodetic
geodeetiline kõvergeodesic line
geodeetiline kõvergeodesic
geodeetiline laiusgeodetic longitude
geograafilinegeographic
geograafilinegeographical
geoloogilinegeologic
geoloogilinegeological
geomeetrilinegeometric
geomeetrilinegeometrical
geomeetriline keskminegeometric mean
geomeetriline progressioongeometric progression
geomeetriline progressioongeometrical progression
geomeetriline ridageometric progression
geomeetriline ridageometrical progression
geopoliitilinegeopolitical
geotermilinegeothermal
geotsentrilinegeocentric
geriaatrilinegeriatric
gerontoloogilinegerontological
glotokronoloogilineglottochronological
glükeemilineglycemic
gnomoonilinegnomonic
gnostilinegnostic
graafilinegraphic
graafilinegraphical
graafiline esitaminediagrammatic drawing
graafiline esitaminegraph
graafiline esitaminegraphical chart
graafiline esitaminegraphical representation
graatsilinegraceful
graatsilinegracile
graatsiline liigutusgraceful gesture
graavis (diakriitiline märk `)grave accent
grammatilinegrammatical
grammatilinewell-formed
grammatiline kategooriagrammatical category
grammatiline kääneabstract case
grammatiline morfeemgrammatical morpheme
grammatiline sõnaempty word
grammatiline sünonüümgrammatical synonym
grammatiline tähendusgrammatical meaning
grammatiline vigagrammatical error
grammatiline vormgrammatical form
gravimeetrilinegravimetric
gravitatsioonilinegravitational
gravitatsioonilinegravitative
gravitatsiooniline kollapsgravitational collapse
gravitatsiooniline vastasmõjugravitational interaction
GUI (graafiline kasutajaliides)GUI
günekoloogilinegynaecological
günekoloogilinegynecological
güroskoopilinegyroscopic
haak (linnuke - diakriitiline märk šcaron
haak (linnuke - diakriitiline märk šhacek
haavandilineulcerous
haiku (kolmerealine luuletushaiku
hallikasrohelineglaucous
halvakõlalineill-sounding
halvakõlalinedisharmonious
halvalõhnalineevil-smelling
halvalõhnalinemalodorous
halvamaitselineunsavoury
halvatujulineevil-tempered
hambulinecogged
hambulinedentate
hambulineserrate
hambuline lodjapuuarrowwood
hambuline lodjapuuarrow-wood
hammastevahelinediastematic
happelineacid
happelineacidic
happeline anhüdriidacid anhydride
happeline rabedusacid brittleness
haraline piitsflogger
harjasekujulinesetaceous
harjaselinebristly
harjaselinestubby
harksabalineswallow-tailed
harmoonilineApollonian
harmoonilinecompatible
harmoonilineharmonic
harmoonilineharmonical
harmoonilineharmonious
harmoonilineharmonized
harmooniline jadaharmonic progression
harmooniline keskmineharmonic mean
harmooniline laulharmonisation
harmooniline laulharmonization
harmooniline liikumineharmonic motion
harulinebranching
harulineforked
haruline deltafan delta
haruline küünallampcandelabrum
haruline piitscat-o-nine-tails
haruline piitscat-o'-nine-tails
heaendelineauspicious
healoomulinebenign
healoomulinehigh-rating
heamaitselineof good flavour
heatujulinebonheur
heatujulinegood-humored
heatujulinegood-humoured
hedoonilinehedonic
hedooniline arvutushedonic calculus
heksastüül (kuuesambaline portikus)hexastyle
helbelineflaky
heldekäelinebountiful
heldekäelinemunificent
heldekäelineopen-handed
heldekäelineopenhanded
heledajuukselinefair-colored
heledajuukselinefair-haired
heledanahalineCaucasian race
heledanahalineCaucasian
heledanahalineCaucasoid race
heledanahalinefair-complexioned
heledanahalinefair-skinned
heledanahalinelight-skinned
heledavärvilinevivid
heledekäelinebounteous
helerohelinevirid
helilinesonorous
helilinevoiced
heliline (häälik)sonant
helineelavussound absorpition
helineelavussound attenuation
helineeldursound absorber
heliotsentrilineheliocentric
helmetaolinebeady
hemostaatilinehaemostatic
hentai (Jaapani erootilis-pornograafiline koomiks)hentai
heraldilineheraldic
hermeetilinehermetic
hermeetilineimpermeable
hermeetiline (Hermes Trismegistose)Hermetic
hermeetiline ukshatch
hermeneutilinehermeneutic
hermeneutilinehermeneutical
hernetera kujulinepisiform
heroilineheroic
heteroloogiline (mittevastavheterological
heterotsüklilineheterocyclic
hetkelineinstantaneous
hetkelinemomentary
hetkelinetransient
heuristilineheuristic
hierarhilinehierarchical
hilineadvanced
hilinelate
hiline abieluopsigamy
hiline aeglate hour
hiline hommikueinebrunch
hiline hommikusöökelevenses
hiline õpingutega alustajaopsimath
hiline süttimineretarded ignition
hiline süttimineretarded spark
hiline tõusjalate riser
hiline tõusjaslugabed
hilinedabe delayed
hilinejalatecomer
hilinemabe late
hilinemabelate
hilinemalag
hilinemineunpunctuality
hilineminedelay
hilinenudbelated
hilinenudoverdue
hilinenudpast due
hilinenud (makse)due
hilinenultbelatedly
hilinevunpunctual
hilinev (makse)due
himulineappetitive
himulineavid
himulineeager
hindamisvõimelinejudicious
hingelinesoulful
hingeline tugevusfirmness of spirit
hingeline vapustusshock
hinnaguline otsusdeclaratory judgment
hinnangulineassessed
hinnangulineestimated
hinnangulineevaluative
hinnangulineextrapolated
hobuserauakujuline magnethorseshoe magnet
hobusetaolineequine
holandrilineholandric
holofraas (ühesõnaline lause)holophrase
holofrastiline (kogu lauset ühe sõnaga väljendav)holophrastic
holograafilineholographic
homeerilinehomeric
homeeriline naerHomeric laughter
homoerootilinehomoerotic
homofoon (samakõlaline sõnahomophone
homoloogilinehomologous
homoloogiline (ka iseennast tähistav sõna)homological
hooajalineseasonal
hooajavälineoff season
hooajavälineoff-season
huapango (Mehhiko rütmiline paaristants)huapango
hulgalinemyriad
huvilinehobbyist
hüatsinditaolinehyacinthine
hüdraulilinehyd
hüdraulilinehydraulic
hüdrauliline presshydraulic press
hüdrauliline rammhydraulic ram
hüdrodünaamilinehydrodynamic
hüdroelektrilinehydroelectric
hüdrograafiline kaarthydrographic chart
hüdrokineetilinehydrokinetic
hüdroksühape (looduslik orgaaniline hape)hydroxy acid
hüdroloogilinehydrological
hüdrometeoroloogilinehydrometeorological
hüdrostaatilinehydrostatic
hüdrostaatiline rõhkhydrostatic head
hügieenilinehygienical
hügieenilinehygienic
hüpergeomeetrilinehypergeometric
hüperruum (enam kui kolmemõõtmeline)hyperspace
hüpnootilinehypnotic
hüpnootilinehypnotics
hypnootilinemesmeric
hüpohondrilinehypochondriac
hüponastilinehyponastic
hüpostaatilinehypostatic
hüpoteetilinehypothetical
hüpoteetilinestarred
hüpoteetiline imperatiivhypothetical imperative
hüsteerilinehysterical
hädalineneedy
hälbelineanomalistic
hälbelinedeviant
häälelinevocal
häälikuline muutusphonetic change
häälikuline põhimõte (ortograafias)alphabetic principle
ICC (Rahvusvaheline Kaubanduskoda)ICC
idasuunalineeastward
ideograafiline sünonüümideographic synonym
ideoloogilineideological
idiograafiline (üksikdetaile kirjeldav)idiographic
idiomaatilineidiomatic
idiopaatiline (haigus: teadmata põhjustega)idiopathic
idiosünkraatilineidiosyncratic
idüll-maaelulinearcadian
idüllilineidyllic
igatunnilinehourly
igavikulineaeonian
igavikulineeonian
igavikulinesempiternal
ihulinecorporeal
iililineblustering
iililineblusterous
iililineblustery
iilingulinesqually
ikonoklastilineiconoclastic
ikoonilineiconic
ikooniline mälu (mälus fikseerimine kujutise abil)iconic memory
ilmelineobvious
ilukõnelinedeclamatory
ilukõnelineelocutionary
ilukõnelineeloquent
ilukõnelinefacund
ilukõnelinegrandiloquent
ilukõnelinelexiphanic
ilukõnelinerhetorical
ilukõneline hüüatusecphonesis
ilusakujulineshapely
imelinemiracular
imelinemiraculous
imelinewonderful
imiid (orgaaniline ühendimide
immunoloogilineimmunological
indeksiline seotusindex-linked
inflatsioonilineinflated
inflatsioonilineinflationary
inimahvitaolineanthropoid
institutsioonilineinstitutional
interferomeetrilineinterferometric
iroonilineironic
iroonilineironical
iroonilinewry
irooniline sõnaironic word
irratsionaalne (mitteratsionaalarvuline)surd
isamaalinepatriotic
isamaaline kasvatuspatriotic education
isamaaline üleskutseflag waving
isaritm (kolmemõõtmeline esitus)isarithm
isikulinepersonal
isikuline asesõnapersonal pronoun
isikuline tegumoodpersonal voice
isikutevahelineinterpersonal
isotermilineisothermic
isotroonilineisotonic
jaamadevahelinestation-to-station
jalapulk (12-tolline joonlaud)foot rule
jambilineiambic
jardiline mõõdupuuyard-measure
jardiline mõõdupuuyardstick
jardiline mõõdurihmyard-measure
jõnksulinejerky
jõnksulinejolty
jõnksulinebumpy
joomaseltsilineephesian
joonelinelined
jooneline paberruled paper
jõulinebarbaric
jõulinebrawny
jõulinefeckful
jõulineforceful
jõulineforcible
jõulinehard-hitting
jõulineheavy-handed
jõulinehigh-powered
jõulineimpelling
jõulinepithy
jõulinepowerful
jõulinepuissant
jõulinepushy
jõulinerobust
jõulinerobustious
jõulineshotgun
jõulinestrengthful
jõulinetrenchant
jõulinevehement
jõulinevigorous
jõulineenergetic
jõulinespringy
jõuline arvamusavaldusgroundswell
jõuline müükhard sell
jõuline väljendusradical expression
juhutöölinecasual laborer
juhutöölinejobber
juhutöölinegeneral worker
juriidilinejudicial
juriidilinejuridical
juriidiline aktjuridical act
juriidiline isikcorporate body
juriidiline isiklegal person
juriidiline isikjuristic person
juriidiline nõustajalegal adviser
juriidiline tõendusmaterjallegal evidence
juureeluline (loom)radicicolous
jädemelinevestigial
jädemeline elundvestige
jämedaharulineboughed
jämedakoelinecoarse
jämedakoeline kangascoarse texture
järjestikulinesequential
järjestikulinesuccessive
järjestikuline andmestiksequential file
järjestikuline ehitussequential organization
järjestikuline programmsequential program
järjestikuline pühkimineprogressive scanning
järjestikuline pühkiminesequential scanning
järjestikuline saaminesequential access
järjestikuline töötlussequential processing
järk-järgulinegradual
järk-järguline juhtiminestep-by-step control
järk-järguline tegevusstep-by-step action
järkjärgulinegradual
järkjärgulinepiecemeal
järkjärgulinestaggered
järkjärguline muutusgradual change
järvedevahelineinterlacustrine
kaar (diakriitiline märk)breve
kaashäälikulineconsonantal
kaaskostilineflatmate
kaasosalineaccessary
kaasosalineaccessory
kaasosalineaccomplice
kaasseltsilineconfrere
kabeliusuline (ei kuulu Inglise kirikusse)chapelgoer
kabjalinehoofed
kabjalineungulate
kadedusest rohelinegreen with envy
kagusuunalinesouth-easterly
kaheaatomilinediatomic
kaheastmelinetwo-stage
kaheastmelinetwo-step
kaheharulinebifurcated
kaheharulineforked
kaheharuline keelforked tongue
kaheidulehelinedicotyledonous
kaheistmeline (autotwo-seater
kahekihiline (riie)bonded
kahekohalinetwo-place
kahekohaline numberdouble digit
kahekojalinebicameral
kahekojalinedioecious
kahekorruseline bussdouble-decker
kahekruvilinetwin-screw
kaheksakujuline sõlmfigure of eight
kaheksakujuline sõlmfigure-of-eight knot
kaheksaosalineeightfold
kaheksaosaline tee (kannatustest vabanemine)Eightfold Path
kahekujuline (kristallbiform
kahekümnetahulineicosahedral
kahelehelinebifoliate
kahemastilinetwo-masted
kahemõõtmeline2D
kahemõõtmelinebidimensional
kahemõõtmelinetwo-dimensional
kahemootorilinebimotored
kahemootorilinedouble-engined
kahemootorilinetwin-engined
kahemõttelineambiguous
kahemõtteline naliblue joke
kahemõtteline naliblue story
kahemõtteline väljendusambiguous expression
kaheniidiline puuvillriiestout
kahenumbrilinedouble-digit
kahenumbrilinetwo-figure
kaheosalinebipartite
kaheosalinetwo-part
kahepalgelinedouble-dealing
kahepalgelinedouble-faced
kahepalgelinedouble-tongued
kahepalgelineduplicitous
kahepalgelineJanus-faced
kahepalgelinetwo-faced
kaheparteilinebipartisan
kahepoolkeralinebifid
kahepoolmelinebivalved
kahepoolmeline (merikarbibivalve
kahepooluselinebipolar
kahepooluselinedipolar
kahepropelleriline lennukdouble-prop
kaheraamilinedouble-hung
kaherattalinetwo-wheeled
kaherealinedouble-breasted
kaherealine maanteedual highway
kaherealine maantee (er eraldusribaga)dual carriageway
kaherealine ülikonddouble-breasted suit
kahesakilinebicuspid
kahesarvelinebicorn
kahesarvelinebicornate
kahesarvelinebicorned
kahesarvelinebicornous
kahesarvelinebicornuate
kahesarvelinebicornuous
kahesidemelineconjugate
kahesilbilinedisyllabic
kahesilbiline sõnadissyllable
kahesilbiline sõnadisyllable
kahesoolineepicine
kahesuunalineBIDI
kahesuunalinebidirectional
kahesuunalineboustrophedonic
kahesuunalinetwo-way
kahesuunalinebothway
kahesuunalineduplex
kahesuunalinefull duplex
kahetaktilinetwo-cycle
kahetaktilinetwo-stroke
kahetekilinetwo-decked
kahetekiline laevdouble-decker
kaheteljelinebiaxal
kaheteljelinebiaxial
kaheteralinedouble-bitted
kaheteralinedouble-edged
kahetiivalinedipteran
kahetiivalinedipteron
kahetiivalinedipterous
kahevahelinemutual
kahevärvilinebichrome
kahevärvilinebicolor
kahevärvilinebicolored
kahevärvilinebicolour
kahevärvilinebicoloured
kahevärvilineduotone
kahevärviline tamm (Quercus bicolor)swamp white oak
kaitselinedefensive
kaklushimulinepugnacious
kakofoonilinecacophonic
kakofoonilinecacophonous
kaksikabielulinebigamous
kaktusetaolinecactaceous
kaldpinnaline tappseotismitre dovetail
kaldsümmeetrilineantisymmetric
kalendrilinecalendric
kalendrilinecalendrical
kalligraafilinecalligraphic
kalligraafilinecalligraphical
kalligraafiline kiricopperplate
kallihinnalinehigh-priced
kanalisatsioonitöölinefrogman
kandilineboxy
kandilineangular
kandilineedged
kannus (kannuse ogaline ketas)rowel
kanoonilinecanonic
kanoonilinecanonical
kanooniline nimicanonical name
kaootilinechaotic
kaootilinedisorganized
kapslikujulinecapsular
karbikujulineboxlike
kardioloogilinecardiologic
karismaatilinecharismatic
karismaatiline juhtcharismatic leader
karmiilmelineharsh-looking
karmikäelineget-tough
karmikäelineheavy-handed
karmikäelinestrong-arm
karmikäelinerough-handed
karnevalikülalinemasquerader
kartograafilinecartographic
kartograafilinecartographical
karüatiid (inimesekujuline tugisammas)caryatid
kataklüsmilinecataclysmal
kataklüsmilinecataclysmic
katalektiline (vaegsilbiline)catalectic
kataleptilinecataleptic
katalüütilinecatalytic
katartiline (puhastav)cathartic
katastroofilinecatastrophic
katastroofilinedisastrous
katatoonilinecatatonic
kategoorilinecategoric
kategoorilinecategorical
kategooriline imperatiiv (kohustus määrab käitumise)categorical imperative
kategooriline väidecategorical proposition
kategoremaatilinecategorematic
katehheetilinecatechetic
katehheetiline (küsimuste ja vastuste vormis)catechetical
katkelinediscontinuous
katkutaolinepestilential
katselinetentative
katselineexperimental
katus (diakriitiline märk ^circumflex accent
katus (diakriitiline märk ^circumflex
kaunikõlalinecanorous
kaunikõlalineeuphonious
kaunikõlalineeuphonous
kaunikujulinepert
kaunviljalinelegume
kaunviljalineleguminous
kaupluseabilineshop assistant
kausikujulinedished
kausikujulinedish-shaped
kaustilinecaustic
kaustiline soodacaustic soda
kaustiline soodasodium hydroxide
kavatiin (lüüriline soololaulcavatina
keelelinelinguistic
keelevälineextralinguistic
keemilinechemical
keemiline analüüschemical analysis
keemiline elementchemical element
keemiline pesudry-cleaning
keemiline pesuladry cleaning
keemiline pliiatsindelible pencil
keemiline puhastajacleaner
keemiline puhastuscleaners
keemiline puhastusdry cleaner
keemiline puhastusdry cleaning
keemiline puhastusdry-cleaner's
keemiline puhastusdry-cleansing
keemiline puhastus (ettevõttena)cleaner's
keemiline reaktsioonchemical reaction
keeriselineturbulent
keerulinecomplex
keerulinecomplicated
keerulinedifficult
keerulineintricate
keerulinescabrous
keerulinesophisticated
keerulinetricky
keeruline keelekasutussesquipedalianism
keeruline keelekasutussesquipedality
keeruline masinavärkwheels within wheels
keevalinefiery
keevalinehot
keevalinehot-headed
keevalinehotheaded
keevalinehot-tempered
keevalinevehement
keevaline iseloomfiery temper
keevaline iseloomhot temper
keevaverelinerubicund
keevaverelinesanguine
kehalinebodily
kehalinecorporal
kehalinecorporeal
kehaline kasvatusP.E.
kehaline kasvatusphysical education
kehaline naudingbodily pleasure
kehaline vigastusbodily harm
kehatekkelineautogenic
kehatekkelineautogenuous
kehavälineheterogenous
kellakujuline (normaaljaotuse kõver)bell-shaped
kellukakujulinebell-like
keraamilineceramic
keraamilinefictile
keraamiline savipot-clay
kerakujulineglobose
kerakujulineglobular
kerakujulinespherical
kerakujulinespheroidal
kergekaalulinelightweight
keskaegne vioolataoline pillviol
keskealinemiddle-aged
keskealine ülekaaluline ja igav meesHerb
kesksõna (tegusõna käändeline vorm)gerund
kettakujulinediscoid
kettakujulinediscoidal
kettakujulinedisklike
kidalinebarbed
kihilinefoliated
kihilinelaminated
kihilinestratified
kihilinetomo-
kihiline prügimägilandfill
kihiline sinepipirukasBoston cream pie
kihiline tortlayer cake
kiil- (kiilukujuline)spheno-
kiilukujulinecarinal
kiilukujulinecarinate
kiilukujulinewedge
kiilukujulinewedged
kiimalinein heat
kiimalinelecherous
kiimalinerandy
kiimalinehorny
kiirelineradiolarian
kiirelinehasty
kiiretoimelinehigh-speed
kiiretoimelinequick-acting
kiirevoolulinequick-flowing
kiirsümmeetrilineactinoid
kikkiskõrvalineprick-eared
kiletiivalinehymenopteran
kiletiivalinehymenopterous
kiliastiline (1000 aasta)chiliastic
kilpkonnalinechelonian
kimääritaolinechimerical
kimääritaoline (veidratest osadest kokku pandud)chimeral
kimääritaoline (veidratest osadest kokku pandud)chimeric
kinara (seitsmeharuline küünlajalg)kinara
kindlahinnalinein fixed prices
kindlakäelinedextrously
kineetilinekinetic
kineetiline energiakinetic energy
kingavorm (jalakujuline puust vorm)cobbler's last
kirdesuunalinenorth-easterly
kirglik huvilineaficionado
kirikulinechurchgoer
kirjapildiline riim (kuid mitte häälduslik)sight rhyme
kirjutamishimulinewritative
kirurgilinesurgical
kirurgiline eemaldamineextirpation
kitsapihalinenarrow-waisted
kitsapuusalinehipless
kitsapuusalinenarrow-hipped
kitsarinnalinebigoted
kitsarinnalinedoctrinaire
kitsarinnalinehidebound
kitsarinnalineilliberal
kitsarinnalinenarrow-minded
kitsarinnaline inimenebigot
kitsarinnaline väikekodanlikkusBabbittry
kitsarööpmeline (raudtee)narrow-gage
kitsarööpmeline (raudtee)narrow-gauge
kiudoptilinefiber optic
kiudoptilinefiber-optic
kiulinefibrillose
kiulinefibrous
kiulinehempen
kiulinestringy
kivimurru töölinequarryman
klaasilinevitreous
klapilinevalved
klassidevahelineinterclass
klassikalineclassic
klassikalineclassical
klassikaline filoloogiaclassics
klassikaline näideclassic example
klatšihimulinegabby
klatšihimulinegossipy
klaustrofoobilineclaustrophobic
kliinilineclinical
kliiniline surmclinical death
klimaatilineclimatal
klimaatilineclimatic
klimbilinelumpy
kobarakujulineaciniform
kobarakujulinebotryoid
kobarakujulinebotryoidal
kobarõisikulineracemose
koduabilinecleaning lady
koduabilinecleaning woman
koduabilinedomestic help
koduabilinehousemaid
kogeja (semantiline roll)experiencer
kogemusevälinetranscendent
koguselinequantitative
kohanemisvõimelineadaptable
kõhrelinegristly
kohtuvälinecognovit
kohtuvälinenonjudicial
kohtuvälineout-of-court
kokk (kerakujuline bakter)coccus
kõlbeline voorusmoral virtue
koldelinefocal
koleerilinecholeric
kollakasrohelinecresson
kollakasrohelinelime-green
kollakasrohelineyellowy-green
kolmefaasiline voolthree-phase current
kolmekihiline kartongthree-layer board
kolmekihiline kartongtriplex board
kolmekihiline röstvõileibclub sandwich
kolmekihiline võileibdouble-decker sandwich
kolmemastilinethree-masted
kolmemastiline kuunartern
kolmemõõtmeline3D
kolmemõõtmeline3-d
kolmemõõtmelinecubic
kolmemõõtmelinesolid
kolmemõõtmelinethree-dimensional
kolmemõõtmelinetridimensional
kolmepunktiline ühendusthree-point connection
kolmerattaline jalgratastricycle
kolmerattaline jalgratastrike
kolmerattaline lastejalgratasvelocipede
kolmetasandiline tegevusthree-level action
kolmevärvilinethree-colored
kolmevärvilinetricolored
kolmevärviline rebasheintampala
kolorimeetriline analüüscolorimetric analysis
kombelinepudic
kombelinedecent
komeeditaolinecometary
komeeditaolinecometic
komeeditaolinecometlike
kõmuline ajakirjandusyellow press
Kongressi aumedal (Am kõrgeim sõjaväeline autasu)Congressional Medal of Honor
konksukujulineunciform
konkurentsivõimelineable to compete
konkurentsivõimelinecompetitive
konn (arhailine nimetus)paddock
konstitutsioonilineconstitutional
konstitutsiooniline monarhiaconstitutional monarchy
konstitutsiooniline vabadusconstitutional freedom
kontoriabilinegirl Friday
kontsentrilineconcentrical
kontsentrilinehomocentric
kontsentriline (ühise keskpunktiga)concentric
kontsentrniline mähkimineconcentric winding
koomilinecomic
koomilinecomical
koomilinefunny
koomiline äpardusfunniness
koonilineconic
koonilineconical
koonusekujulineconelike
koonusekujulinecone-shaped
koonusekujulineconical
koorikutaolinebarky
kooskõlalinecoherent
kopsude eluline mahtvital capacity
koreograafilinechoreographic
kõrgearvulinehigh in rank
kõrgeaulineaugust
kõrgeaulinevenerable
kõrgekõlalinemagnisonant
kõrgekvaliteedilinehigh-class
kõrgekvaliteediline hõbefine silver
kõrgelennulinedithyrambic
kõrgelennulinehigh-flown
kõrgelennulinelofty
kõrgeprotsendilinehigh interest
kõrgeprotsendiline laenhigh interest loan
kõrgetasemelinehigh-level
kõrgetasemelineof a high level
korgitaolinesubereous
kõrgtehnoloogilinehigh tech
kõrgtehnoloogilinehi-tech
kõrgtemperatuurilinehigh-temperature
korralineordinary
korraline ühingu koosolekannual general meeting
kortsulinefurrowed
kortsuskulmulinebeetle-browed
kõrvakujulineauriform
kõrvalineextraneous
kõrvalineoutside
kõrvalineexterior
kõrvalineirrelevant
kõrvalineoutlying
kõrvalineoutsider
kõrvaline (millegi suhtes)incidental to
kõrvaline häälextraneous noise
kõrvaline isikoutsider
kõrvitsalinegourd
korvõielinecomposite
koseismilinecoseismic
kosmeetilinecosmetic
kosmeetiline lõikuscosmetic surgery
kosmeetiline ninaoperatsioonrhinoplasty
kosmeetiline operatsiooncosmetic operation
kosmilinecosmic
kosmiline kiircosmic ray
kosmiline kiirguscosmic radiation
kosmiline kiirgusspatial radiation
kosmiline kiirusspace velocity
kosmiline müracosmic noise
kosmiline müraextraterrestial noise
kosmiline osakecosmic particle
kosmiline tolmcosmic dust
kosmogoonilinecosmogonic
kosmoloogilinecosmologic
kosmoloogilinecosmological
kosmoloogiline argument (jumalatõestus)cosmological argument
kosmonautilinecosmonautical
kostilineboarder
kostilinepaying guest
kõvakaanelinehardback
kõvakaaneline raamathardcover
kõvakattelinehard-surfaced
kõvakoorelinehard-shell
kõvaköitelinehardbound
kõvasti hilinenudlong overdue
krediidi väärilinecreditworthy
kressrohelinecress green
kribulinecrabbed
kriimulinestreaked
kriitilinecensorious
kriitilinecritical
kriitilinecrucial
kriitiline arvustuscritical review
kriitiline idealismcritical idealism
kriitiline masscritical mass
kriitiline märkusanimadversion
kriitiline punktcritical point
kriitiline radacritical path method
kriitiline realismcritical realism
kriitiline tiheduscritical density
kriminoloogilinecriminological
kristallilinecrystalline
krobelinescabrous
krobelinerugged
kromaatilinechromatic
kromaatiline heliredelchromatic scale
kromaatiline värvchromatic color
kromaatiline värvchromatic colour
kromatograafilinechromatographic
kromosfäär (tähe gaasiline atmosfäär)chromosphere
kronoloogilinechronological
kronomeetrilinechronometrical
kroonikujulinecoronary
kroonikujulinecrownlike
kroonilinechronic
kroonilineineradicable
kroonilineinveterate
kroonilinechronical
krooniline alkoholismchronic alcoholism
krooniline alkohoolikchronic alcoholic
krooniline haiguschronic disease
krooniline vaenechronic poor
krooniline võlgnikdeadbeat
krüptoloogilinecryptological
kserograafilinexerographic
kujutaolinestatuesque
kujutlusvõimelineimaginative
kulla- ja hõbedasäralineclinquant
kullaläikeline (kuid petlik)gilded
kummalinebizarre
kummalinecurious
kummalineodd
kummalinepeculiar
kummalinestrange
kummaline tundumaraise your eyebrows
kummaline väljendpeculiar expression
kummaline)peregrinus
kunstilineartistic
kunstiline filmart film
kunstiline juhtart director
kunstiline toimetajaart editor
kunstiline vormart form
kunstkäsitöölineartificer
kunstkäsitöölineartisan
kuplikujulinedome-shaped
kuprakujulinecapsular
kurakäelinesouthpaw
kuristikulineabysmal
kuritegevuse äkiline tõuscrime wave
kuriteo kaasosalineaccessary
kuriteo teadmatu kaasosalineaccessory before the fact
kurrulineconvoluted
kurrulinecrinkly
kurrulinewrinkled
kutselinevocational
kutseoskuseta töölineunskilled worker
kutsumata külalinecrasher
kutsumata külalinegatecrasher
kutsumata külalineuninvited guest
kuubikujulinecube-shaped
kuubikujulinecubical
kuueharulinesix-pointed
kuuekohalinesix-figured
kuuekohaline aastapalksix-figure income
kuuelasuline (püstol)six-shooter
kuuelõikeline särkcoatdress
kuuerattalinesix-wheeled
kuukuu (kahe täiskuu vaheline aeg)lunar month
kuulsusjanulinefame-thirsting
kuumaverelinehotblooded
kuumaverelinehot-tempered
kvalifitseerimata töölineunskilled laborer
kvalifitseeritud töölineskilled workman
kvardofoonilinequadraphonic
küberneetilinecybernetic
kühmulinebulged
külalineguest
külalinehouse guest
külalinehouseguest
külalinevisitant
külalistöölineguest worker
külgsuunalineabaft
külgsuunalinesideward
küllalt tõenäolinepresumptive
külmaverelinecoldblooded
külmaverelinecold-blooded
külmaverelinenerveless
külmaverelineunflappable
külmleeliseline töötluscold-alkali treatment
kümnerattalineten-wheeled
kümnesilbiline värsiridadecasyllable
künkalinehillocked
küünilineacrimonious
küünilinecasehardened
küünilinecynical
küüniline film/raamat)noir
küüniline huumorpantagruelism
küürukujulinehump-shaped
küürukujulinehumpy
küürulinehumpy
käbikujulinecone-shaped
käharakarvalinelanate
kähenäolinebiface
kähenäolinebifacial
kämbulinechunky
käolinecuculiform
käsitöölinehandicraftsman
kättemaksuhimulinedespiteful
kättemaksuhimulinerevengeful
kättemaksuhimulinevengeful
kättemaksuhimulinevindictive
käändeline vormnon-finite form
käänulineanfractuous
käänulineconvoluted
käänulinecurving
käänulinecurvy
käänulineflexuous
käänulineserpentine
käänulinetwisty
käänulinewinding
L-kujuline metallklamberangle bracket
L-kujuline metallklamberangle iron
laevaremonditehase töölineyardman
lahkusulinedissentient
laiamõõtmelineextensive
laianinalinebroad-nosed
laiapõhjalinebroad-based
laiarinnalinebig-chested
laiarinnalinechesty
laiarööpmeline (raudtee)broad gauge
laiarööpmeline (raudtee)broad-gage
laiarööpmeline (raudtee)standard-gage
laiarööpmeline (raudtee)standard-gauge
laiaservaline (kaabu)broad-brimmed
laiateraline kirvesbroadax
laigulineblotched
laigulineblotchy
laigulinebrinded
laigulinebrindle
laigulinebrindled
laigulinedappled
laigulinemaculate
laigulinesheld
lainelinecorrugated
lainelinegyrose
lainelinehummocky
lainelinekinky
lainelineundulant
lainelinewaved
lainelinewavy
laineline joonwave line
laineline joonwaved rule
laineline joonwavy line
laineline joonwavy rule
laineline liikumineundulating motion
laineline liikumineundulatory motion
laineline liikuminewave motion
laineline plaatchanneled plate
lakoonilineconcise
lakoonilinelaconic
lakoonilinepithy
lakoonilinesuccinct
lambilinevalved
lamblia (soolenugiline)Lamblia
lamedapõhjalineflat-bottom
lamedapõhjalineflat-bottomed
lamedapõhjaline paatflatboat
lamedarinnalineflat-breasted
laminaarne (kihiline)laminar
laotöölinewarehouseman
laotöölineyardman
lapilinedappled
lapilinepiebald
lapilinesheld
laternakujuline lauakelllantern clock
laudalõhnalinejumentous
laukalinemiry
laululinesongful
lavatöölinesceneshifter
ledik (väike kureline)Turnix
leeliseline vastupidavusalkali resistance
leemurilineprosimian
leemurilineProsimii
legendilinelegendic
lehekujulinecordate
leheküljeline mälutsoonpaging zone
leherohelinefoliage green
lehestikulinebowery
lehtrikujulinecrater-shaped
lehtrikujulineinfundibular
lehvikukujulinefanlike
lehvikukujulinefanned
lehvikukujulineflabellate
leitsakulinesultry
Lemuria (hüpoteetiline manner India ookeanis)Lemuria
lennuvõimelinefledged
lennuvõimelinefully fledged
lepingulinecontractual
lepingulineindentured
lepinguline suhecontractual relation
lepinguline trahvcontract penalty
lepinguline trahvcontractual penalty
lepinguline valmistaminecontract manufacturing
lepinguosalinecontractor
lepinguosalinecosignatory
lesbilinelesbian
letargilinelethargic
liblikõielinefabaceous
liblikõielinelegume
liblikõielineleguminous
liblikõielinepapilionaceous
lihaselinebeefy
lihaselinebrawny
lihaselinebuirdly
lihaselinemuscular
lihtsakoelinehomely
lihtsakoelinesimplistic
liivakellakujulinehourglass-shaped
lillelineflorid
lillelineflowered
lillelineflowery
lillelõhnalineflower-scented
lillemustrilinemillefleur
limerik (sõnamänguline naljaluuletus)limerick
lingvistilinelinguistic
lingvistiline intuitsioonlinguistic intuition
lingvistiline kirjelduslinguistic description
lingvistiline tasandlinguistic level
lingvistiline teoorialinguistic theory
linnaväline asundusexurbia
linnutaolinebirdlike
litograafilinelithographic
litoraal (tõusu ja mõõna vaheline ala)littoral
liturgilineliturgical
liugarvuline noteeringfloating point notation
liustikulineglacial
lobisemishimulinebabblative
lobisemishimulinegarrulous
lobisemishimulineloquacious
lõbujanulinelewd
lõbujanulinelubricious
lõbujanulinepleasure-seeking
logaritmilinelogarithmic
logistilinelogistic
loivalinepinniped
loodesuunalinenorth-westerly
loogilineformulated
loogilinelogical
loogiline arutluslogical discussion
loogiline arutluskäikratiocination
loogiline järeldussequitur
loogiline kanallogical channel
loogiline positivismlogical positivism
loogiline ruutsquare of opposition
loogiline summa (disjunktsioonlogical sum
loogiline tululogic product
loogiline võimatuslogical impossibility
loogiline ülekannelogic shift
loogiline ümberlülitaminelogical shift
loomingulinecreative
loomingulineimaginative
loominguline pingutuscreative effort
lootevälineextraembryonal
lõpuni pingeline võistluscliffhanger
lukuga katusekivi (S-kujuline kivi)pantile
lustilinejocose
lustilinemirthful
lustilinewinsome
Lutetia (Pariisi ajalooline nimi)Lutetia
luud (selline klassikaline)besom
luukeretaolinecadaverous
luulelinepoetic
luuviljalinedrupaceous
lühiajalineevanescent
lühiajalinefugacious
lühiajalineshort-lived
lühiajalineshort-term
lühiajalinebrief
lühiajaline edubrief success
lühiajaline mälushort-term memory
lühiajaline obligatsiooncommercial paper
lühikarvaline kollismooth collie
lühimõjuline väljaminekshort-term expenditure
lüürilinelyric
lüürilinelyrical
läbilõikelinecross-sectional
lähisarktilineNearctic
lähistroopilinesubtropical
läänesuunalinewestbound
Maa ja Kuu (orbiidi) vahelinecislunar
maagilinemagical
maagilinemagic
maagiline jõudjuju
maagiline jõudmagic power
maagiline trikkmagic trick
maailmapoliitilineworld political
maalilinepicturesque
maalilinescenic
maalilinepictoresque
maaliline stseentableau vivant
maaliline stseentableau
maaliline stseentableaux vivants
maataoline planeetterrestrial planet
maavälineextraterrestrial
maaväline külalineextraterrestrial visitor
maaväline teadvus (= extraterrestial intelligence)ETI
madalakvaliteedilinelow-grade
madalalaubalinelowbrow
madalapalgalinelow-paid
madalapalgalineunderpaid
madalaprotsendilineloan at low interest
madalaprotsendiline laenlow-interest loan
madalasordilineinferior
madalikevaheline faarvaaterswashway
magmalineigneous
magnetilinemagnetic
magnetiline põhjapoolusmagnetic north
mahaaniline õperote learning
maieutiline (küsimuste abil lahendusele suunav)maieutic
majadevaheline käikback street
majadevaheline käikbackstreet
majuskul (ka suurtäheline)majuscule
makroskoopilinemacroscopic
makroskoopilinemacroscopical
makroökonoomilinemacroeconomic
maksujõulinefinancially sound
maksujõulinesolid
maksujõulinesolvent
maksulineassessable
maksulinechargeable
maksulinedutiable
maksuline sildtoll bridge
maksuvõimelineable to pay
maksuvõimelinesolvent
malahhiitrohelinemalachite green
maltsalinegoosefoot
mandlikujuline (raidkuju silm)almond-shaped
mandritekkelineterrigenous
mandritevahelineintercontinental
mandritevaheline ballistiline rakettICBM
mangetiline kõrvalekallemagnetic variation
manööverdusvõimelinemaneuverable
manööverdusvõimelinemanoeuvrable
maotaolineanguine
maotaolinecolubrine
maotaolineserpentine
marjataolinebaccate
marjataolineberrylike
marjulineberrypicker
masinakirjalinetypewritten
masinakoodilinemachine readable
massilinemass
massiline raha väljavool pangastbank run
matemaatilinemathematical
matemaatiline induktsioonmathematical induction
matemaatiline lingvistikamathematical linguistics
matemaatiline loogikamathematical logic
meditsiinilinemedical
meditsiinilinemedicinal
meditsiiniline piiritussurgical spirit
meditsiiniline ravimedical treatment
meeldivakõlalinefair-sounding
meeleline naudingsensuous pleasure
meeltevälineextrasensory
meelteväline tajuextrasensory perception
meem (kultuuriline objekt mis näib elavat oma elu)meme
meetrilinemetric
mehaanilinemechanic
mehaanilinemechanical
mehaanilinepower-driven
mehaanilinepower-operated
mehaaniline logipatent log
mehena küps ning võimelinevirile
mehhaaniline haamermachine hammer
mehhaaniline kalkulaatoradding machine
mehhaaniline koostaminemechanical composition
mehhaaniline kordaminerote
mehhaaniline purustaminemechanical pulp
mehhaaniline puusaagmechanical woodpulp
mehhaaniline raappuurmachine reamer
mehhaaniline rullikmachine roll
mehhaaniline vasarpower hammer
meiootilinemeiotic
melodramaatilinemelodramatic
melodramaatiline looketear-jerker
meloodilinecanorous
meloodilinedulcet
meloodilinemelodical
meloodilinemelodious
meloodilinetuneful
merehädalinecastaway
merekarp (koonusekujuline spiraal)conch
merelinepelagian
meretekkelineNeptunian
metafoorilinemetaphorical
metafüüsilinemetaphysical
metallitöölinemetalworker
metodoloogilinemethodological
metoodilinemethodical
metsatöölinelumber-jack
mikrobioloogilinemicrobiological
mikromeetriline toidemicrometer feed
mikroskoopilinemicroscopic
mikroskoopiline erinevusmicroscopic distinction
millefiori (lillemustriline värviline klaas)millefiori
millinewhat
millinewhat kind of
minevik (grammatiline mõiste)past tense
minevikuline olevikhistorical present
mitmeasendiline proovmulti-run test
mitmeastmelinemultistage
mitmeastmeline õlimultigrade oil
mitmeastmeline valimmulti-stage sampling
mitmefaasiline generaatorpolyphase alternator
mitmeharulinebranched
mitmeharulineforked
mitmeharulineHydra-headed
mitmeharuline välgunoolchain lightning
mitmejärguline leemmultistage cooking
mitmejärguline leemmultistage digestion
mitmejärguline leemmultistage pulping
mitmekihilinemultistorey
mitmekihilinepalimpsestic
mitmekihiline keevitusmulti-run weld
mitmekihiline keevitusmultiple bead
mitmekiuline lõngmultifilament thread
mitmekojalinechambered
mitmekorruselinemultistorey
mitmekorruseline majaapartment house
mitmekorruseline majablock of flats
mitmekujulinevariform
mitmekultuurilinemulticultural
mitmeköitelinemultivolume
mitmeköitelinevoluminous
mitmeleegiline põletimulti-flame burner
mitmeleegiline põletimulti-hole burner
mitmelõikelinecross-division
mitmemõõtmelinemultidimensional
mitmeosaline vormmultiple-part mo(u)ld
mitmeotstarbelinemultipurpose
mitmepesaline vormmulticavity mo(u)ld
mitmepesaline vormmultiple-cavity mo(u)ld
mitmepunktiline ühendusmultidrop connection
mitmepunktiline ühendusmultipoint connection
mitmerealine (maantee)multilane
mitmerealine õhkiminemultiple-row blasting
mitmesektsiooniline poolmulti-section coil
mitmesilbilinemultisyllabic
mitmesilbilinesesquipedalian
mitmesilbiline sõnamultisyllable
mitmesooneline kaabelmulticore cable
mitmesuunalineomnidirectional
mitmesuunaline majakasomni-range beacon
mitmesuunaline majakasomnidirectional beacon
mitmetahulinefaceted
mitmetahuline tikandargyle
mitmetasemelinemultilevel
mitmeteeline leviminemultipath propagation
mitmetsükliline juhtiminemulticycle control
mitmevaluutaline laenmulticurrency loan
mitmevärvilinemulticoloured
mitmevärvilinesheld
mitmevärvilinevaricolored
mitmevärvilinevaricoloured
mitmevärvilinevariegated
mitmevärvilinemulticolour
mitmevärviline trükkcolour printing
mitmevärviline trükkmulti-color printing
mitmevärviline trükkmulti-colour printing
mitmevärviline trükkprocess printing
mitmevärviline veekindel riiecovert cloth
mitte lepingulinecontrary to contract
mitteeukleidilinenon-Euclidean
mittehügieenilineunhygienic
mittekahemõttelineunambiguous
mittekanoonilinepseudepigraphal
mittekanoonilinepseudepigraphic
mittekeerulineunsophisticated
mittekooskõlalineinconsistent
mittekooskõlalineunconsonant
mittelepingulinewithout obligation
mittemeetrilineimperial
mitteperioodilineaperiodic
mittepoliitilinenonpolitical
mitterahalinenon-monetary
mitterahaline emissioonnon-cash issue
mitterahaline emissioonnon-cash subscription
mittetähestikulineanalphabetic
mittevormiline ühendusnon-uniform connection
mnemooniline (meeldejätmist hõlbustav)mnemonic
mõistelinenotional
mõistelinesystematic
mõistelineconceptual
mõisteline sõnaraamatconceptual dictionary
mõisteline sõnaraamatideological dictionary
mõlemakäelineambidextrous
mõlemakäelineequipoised
mõlemasuunalineduplex
mõlemasuunalinetwo-way
monograafilinemonographic
mononüüm (ühesõnaline nimi v mõiste)mononym
moodsalõikelinesporty
mõõgakujulinegladiate
mõõgatera kujulinebladelike
mõõgaterakujulineensiform
mõõkhambulinesaber-toothed
mõõkhambuline tiigersaber-toothed tiger
mõõkhambuline tiigersabre-toothed tiger
moraalivälineamoral
morfoloogilinemorphological
morfoloogiline analüüsmorphological analysis
morfoloogiline kategooriamorphological category
morfoloogiline sünteesmorphological synthesis
morganaatiline (seisusele mitte vastav)morganatic
morganaatiline abielumorganatic marriage
mõtlemisvõimelinecogitative
mõttelinenotional
mõtteline eksperimentthought experiment
mõtteline reservatsioon (öeldu mitte päris uskumine)mental reservation
mõtteline seos)connotation
muinasjutulinefabulous
muinasjutulinefairy-tale
mulineelõngfloss
munakujulineegg-shaped
munakujulineovate
murde-ealineteenager
murdelinedialectal
murdelinedialectical
murdosalinefractional
murdosalinesubmultiple
murrutöölinequarrier
mururohelinegrass-green
musta-kollase-valgevöödiline kasscalico cat
mustanahalineblack man
mustanahalineBlack
mustanahaline (halv)gaffe
mustatöölinepeon
muu-usulineGentile
muusikalinemusical
mükoloogilinemycological
mülkalinequagmiry
mündikujulinenummular
müstilinearcane
müstilinecabbalistic
müstilinemystic
müstilinemystical
mütoloogilinemythological
müütilinefabulous
müütilinemythic
müütilinemythical
mäetekkelineorogenic
mägirohelineverditer
mälulinemnemonic
mänguhimulineplayful
mängulineludic
mängulinesportive
mässulinerebellious
mässulineboisterous
määrajaline telefonikõnefixed time call
määrsõnalineadverbial
n-mõõtmelinen-dimensional
nabakujulineumbiliciform
naerikujulinenapiform
naeruväärselt ebaloogiline väideIrish bull
naine (jõuline)broad
naissoolõpp (grammatiline nähtus)feminine ending
naiste hügieeniline sidesanitary towel
nakatamisvõimelinevirulent
napisõnalinebrusque
napisõnalineclose about
napisõnalinelaconic
napisõnalineterse
napisõnalinebrief
napisõnalinetaciturn
naudingulineenjoyable
nautiline tähtnavigational star
navigatsiooniline viganautical error
nearktilineNearctic
nelik (neljainimeseline rühm)quadrumvirate
neljaaerulinefour-oared
neljaistmeline autofour-seater
neljakihilinefour-ply
neljalehelinequadrifoliate
neljaleheline ristikfour-leaved clover
neljaleheline ristikheinfour-leaf clover
neljamastilinefour-masted
neljamõõtmelinefour-dimensional
neljamõõtmelinefour-dimensioned
neljamõõtmeline geomeetriafour-dimensional geometry
neljamõõtmeline ruumfour-dimensional space
neljaosalinefour-part
neljaosalinequaternary
neljaosalinequaternate
neljaosaline draamatetralogy
neljarealinefour-lined
neljarealine luuletus (aabb)clerihew
neljasilbilinequadrisyllabic
neljasilbiline sõnaquadrisyllable
neljasilindrilinefour-cylinder
neljatähelinefour-letter
neljatähelinequadriliteral
neoliitilineneolithic
neorootilineneurotic
neoteerilineneoteric
neuralgilineneuralgic
neurootilineneurotic
neustiline (kõneviisi eristav)neustic
nimelinenominal
nimeline aktsiaregistered share
nimeline kohustuspersonal liability
nimeline t´sekkunendorsable cheque
nimeline ülekannespecial endorsement
nimetavaline liituminenominative compounding
noeetilinenoetic
nõelakujulineacicular
nõelataolineaculeate
nokataolinebeaklike
nokataolinebeak-like
nomograaf (2 muutuja funktsiooni graafiline esitus)nomograph
nomoloogilinenomological
nomoteetiline (üldisi seaduspärasusi otsiv)nomothetic
noolekujulinesagittiform
nooleotsakujulinearrowheaded
noolhambulinearrow-toothed
noomilinenomic
noorkuukujulinebicephalous
nõrgaastmeline tüviweak-graded stem
nõrganärvilinenervous
nõrgatasemelinepoor
nostalgilinenostalgic
nt fotogeeniline mälu)malapropism
nullmõõtmelinezero-dimensional
numbrilinenumeric
numbriline juhtiminenumerical control
numismaatilinenumismatic
nurgelineangular
näilinedeceptive
näilineputative
näiline abiplacebo
näitamiseks (mitte sisuline)ostensible
närilinerodent
närvilinedistrait
närvilineedgy
närvilinefretful
närvilinefussed
närvilinehot and bothered
närvilineirritable
närvilinejittery
närvilinejumpy
närvilinenervous
närvistikulinenervous
näärmeline jumalapuuheaven tree
odaotsakujulinehastate
ogakujulineacanthous
ogalinebarbellate
ogalineburry
ohakalinethistly
ohtelineawned
ohtelinebearded
õhulineaeriform
õhulineaery
õhulinecobwebby
õhulineethereal
õhulineflocculent
õhulineairy
õhuline-aerial
oikumeenilineecumenic
oikumeenilineecumenical
oikumeenilineoecumenic
oikumeeniline liikumineecumenical movement
oimuluu ja alalõua vahelinetemporomandibular
oivalinedelicious
oivalineexcellent
oivalinefirst-rate
oivalinegorgeous
oivalinetop-notch
oivalineyummy
okeanograafilineoceanographic
okkalinebarbellate
okkalinebraky
okkalinebriary
okkalinethorn-covered
okkalinethorny
olematu inimene (er poliitiline dissident)nonperson
õlinebuttery
õlineoily
õlineoleaginous
õlineunctuous
õlineunguinous
olulinecritical
olulinedramatic
olulineeventful
olulineimportant
olulinematerial
olulinesignificant
olulinesubstantial
olulinesubstantive
olulineessential
oluline numbersignificant digit
oluline olemamatter
oluline osapart and parcel
oluline otsuseventful decision
oluline tunnistajamaterial witness
omadussõnalineadjectival
omadussõnaline täiendadjectival attribute
omakäelinehandwritten
omakäelineautographic
omastavaline liituminegenitive compounding
omavahelineprivate
omavaheline võistlusrivalry
omavõlaline tagatisabsolute guarantee
omavolilinehigh-handed
omavolilineunauthorised
omavolilinearbitrary
omavoliline tõlgenduseisegesis
onomatopoeetiline (heli matkiv)echoic
onomatopoeetiline (häälest tuletatud)onomatopoeic
onomatopoeetiline sõnaechoic word
ontiline (oleva kohta käiv)ontic
ontogeneetiline (isendile omaneontogenetic
ontoloogilineontological
ontoloogiline (olemise kohta käiv)ontologic
ontoloogiline argument (jumalatõestus)ontological argument
ookeanilineoceanic
õpetlase abilinefamulus
õpihimulinedocile
õpihimulineeager to learn
õppetöövälineextracurricular
optilineoptic
optilineoptical
optiline illusioonoptical illusion
optiline ketasoptical disc
optiline kiudoptical fiber
optiline kiudoptical fibre
optiline klaasoptical glass
optiline lugejaoptical character reader
optiline lugemineoptical reading
optiline mikroskoopoptical microscope
optiline riideroptical character reader
optiline signaalvisual signal
optiline sihiksighting telescope
optoelektroonilineelectrooptical
oravataoline näriline)woodchuck
orektilineorectic
orgaanilineorganic
orgaaniline aineorganic matter
orgaaniline keemiaorganic chemistry
orgaaniline laguneminezymolysis
organisatsioonidevaheline koostööliaison
organisatsioonilineorganisational
organisatsioonilineorganizational
õrnakäelinekid-glove
õrnasüdamelinetenderhearted
õrnatundelinetenderhearted
õrnatundelinesensitive
ortodroomilineorthodromic
ortograafilineorthographic
ortograafiline lauseorthographic sentence
ortopeedilineorthopaedic
ortopeedilineorthopedic
oržaad (mandlimaitseline karastusjook)orgeat
osalinepartial
osalineuncomprehensive
osalineparticipant
osaline hoolitsushalf board
osaline järjestuspartial ordering
osaline kättetoimetaminepart delivery
osaline luumurdgreenstick fracture
osaline luumurdincomplete fracture
osaline mälukaotuslacunar amnesia
osaline mälukaotuspartial amnesia
osaline õpetuspartial adjustment
osaline suheparticle-size ratio
osaline tõestussubaltern
osaline varjutuspartial eclipse
osaline vigapartial error
osariikidevaheline kohus (Am)circuit court of appeals
osariikidevaheline kohus (Am)circuit court
oskustöölineskilled laborer
oskustöölineskilled worker
ott (karu traditsiooniline nimi muinasjuttudes)Bruin
õuetöölineyardman
paarilinepaired
paarisarvulineeven-numbered
pahaendelineill-omened
pahaendelineinauspicious
pahaendelinesinister
pahaendelinethreatening
pahaloomulinemalignant
pahaloomuline (er algebras)ill-conditioned
pahelinecorrupt
pahelinedepraved
pahelinedissolute
pahelinevicious
paisumisvõimelinedistensible
pakilineexigent
pakiline vajadusurgency
paksunahalinethick-skinned
paksunahaline (elevantpachyderm
paksupõselinechubby-faced
palavikulinefebrile
palavikulinefevered
palavikulinefeverish
palavikulinefrantic
palavikulinehectic
palavikulineperfervid
paleetaolinepalatial
paleosoilinePalaeozoic
palgalineearner
palgalinehired man
palgalinepaid
palgaline plaksutajahired applauder
palgaline tantsupartnertaxi dancer
palgatöölinehired hand
palgatöölinehireling
palgatöölinepaid labourer
palgatöölinewageworker
palgavälineunearned
palgelinecheeked
paljasseemnelinegymnospermous
paljujuhtmeline kaabelmulticore cable
paljujuhtmeline kaabelmultiwire cable
paljukorteriline üürimajaapartment house
paljurahvuselinemultinational
paljusõnalinecircumlocutious
paljusõnalinecircumlocutory
paljusõnalinecopious
paljusõnalinelongwinded
paljusõnalinepleonastic
paljusõnalineprolix
paljusõnalineverbose
paljusõnalinevoluble
paljusõnalinewordy
paljutahulinemultifaceted
paljutahulinemultifarious
paljutahuline (probleem)Hydra-headed
paljutasemeline sõelmasinmultifourdrinier machine
paljutooteline firmamultiproduct company
pankromaatiline (kõikide värvide tundlik)panchromatic
papagoirohelinepopinjay green
paradigmaatilineparadigmatic
paralüütilineparalytic
paranoilineparanoid
paranoiline ettekujutusparanoid delusion
parapett (sakiline kindlusemüür)battlements
parapsühholoogiulineparapsychological
parataktilineparatactic
paremakäelinedextral
paremakäelineright-handed
paremakäeline (inimene)right-hander
paroodilineparodistic
parteilinepartial
parteipoliitilineparty-political
pataloogilinepathological
pateetilinebathetic
pateetilinepathetic
pateetilinepathetical
pateetiline fraasclaptrap
patoloogilinepathological
patriootilinepatriotic
patriootilinespread-eagled
peatähelepanu osalinestealer
pedagoogilinepedagogical
peenekirjalinespidery
peenekombelinecourteous
peenekombelinecourtly
peeneteralinefine-grained
peeneteraline kivioilstone
peenetriibulinepinstripe
peenetundelinedebonair
peenetundelinefine-feeling
peenetundelinediscreet
peenetundelinelenient
pehmekaanelinesoft-cover
pehmekaaneline raamatpaperback
pehmeköitelinesoftbound
pehmesüdamelinesoft-hearted
peksmine (kehaline karistus)whacking
pelaagilinepelagian
pelaagilinepelagic
pelaagiline vööndpelagic zone
peresõber (3. öö külalinehoghenhine
perioodilineperiodic
perioodilineperiodical
perioodiline väljaannemagazine
perioodiline väljaannereview
PH (0-6 happelinePH
pidamisvõimelinecontinent
piigiotsakujulinelanceolate
pikaajalinefar-flung
pikaajalinelengthy
pikaajalinelongitudinal
pikaajalinelong-run
pikaajalinelongstanding
pikaajalinelong-standing
pikaajalinelong-term
pikaajalinetime-honoured
pikaajalinelong range
pikaajalinelong run
pikaajalinelong term
pikaajalineprolonged
pikaajaline laenlpng term credit
pikaealinelongevous
pikajuukselinelong-haired
pikakaelalinetall-necked
pikakarvalineshaggy
pikakarvaline kollirough collie
pikakoivalinerangy
pikakõrvalinelop-eared
pikateraline filipiini nugabolo
pikatoimelinestolid
pikk ja keeruline sõnasesquipedalian word
pildilinepictorial
pilkelinesneering
pilsiveelõhnalinebilgy
piltmärk (graafiline sümbol)dingbat
pingelinecliff-hanging
pingelineintense
pingelineintensive
pingelinepressure-cooker
pingelinestrenuous
pingelinestressful
pingeline olukordcliffhanger
pingeline olukordclutch
pingeline tööwarm work
pistelinerandom
pisteline katsekontrollrandom inspection
pisteline proovchance sample
pisteline proovrandom test
pistrikulinefalconine
plaanilinescheduled
plaanivälineunplanned
planeedivälineextraplanetary
planeetidevahelineinterplanetary
plaskukujulinelageniform
plastilineplastic
plastiline kirurgiaplastic surgery
plastiline lõhkeaineplastic explosive
platoonilineplatonic
platooniline aasta (Maa telje täispöörePlatonic year
platooniline armastusplatonic love
platseebo (näiline ravimplacebo
plekilinebespattered
plekilineblotchy
plekilinediscolored
plekilinestained
plekilinesoiled
plekilinespotted
plekilinespotty
pneumaatilinepneumatic
poeabilinebag boy
poeabilineshop assistant
poeetilinepoetic
poeetilinepoetical
põhilineessential
põhimõtteline inimeneman of principle
põhimõtteline nainewoman of principle
põhimõtteline nõusolekagreement in principle
põhjasuunalinenorthward
põietaolinebladderlike
põietaolinebladdery
poleemilinedisputed
poleemilinepolemic
põletikulineangry
põletikulineinflammatory
põletikuline (haav)festering
põlglik-humoorilinesardonic
poliitilinepolitical
poliitiline geograafiapolitical geography
poliitiline liitentente
poliitiline parteipolitical party
poliitiline tagakiusaminepolitical persecution
lineindigenous
linenative to
lineold-established
põllutöölinefarm hand
põllutöölinefarmhand
põllutöölinefield hand
põllutööline (valge mustanahaliste hulgas)redneck
põlvkondadevahelinegenerational
polüfooniline muusikapolyphonic music
polüseemilinepolysemantic
polüseemilinepolysemous
polüsünteetilinepolysynthetic
polütoonilinepolytonic
poolahvilineprosimian
poolearulinehalfwit
poolearulineunderwit
pooleteisttolline (nael)fourpenny
pooletollinehalf-inch
pooletunnilinehalf an hour
poolkera (geomeetrilinehemisphere
poolkerakujulinehemispherical
poolkõrbelinesemiarid
poolkuutaolinehalf-moon
poolmelinevalved
poolpuhtatõulinehalf-blooded
poolringikujulinesemicircular
poolsõjaväelineparamilitary
põrgulinefiend
põrgulinehost of hell
põrgulinedamn!
pornograafilinepornographic
pornograafilineX-rated
positsioonilinepositional
positsiooniline arvusüsteempositional notation
positsiooniline esituspositional representation
pragmaatilinepragmatic
pragmaatilinepragmatical
praktilinebanausic
praktilinepractical
praktiline (oskus)hands-on
pralineepraline
probiootilineprobiotic
problemaatilineproblematic
problemaatilinedifficult
problemaatilinepuzzling
professionaalne töölineprofessional worker
profülaktilineadjuvant
profülaktilineprophylactic
pronksiläikelinebronze-colored
pronksiläikelinebronze-gleaming
proosalineprosaic
proosalineunimaginative
protsendilinepercentage
pruunilaiguline (er raamat)foxed
pseudoskoop (kujutist moonutav optiline seade)pseudoscope
pseudoskoopilinepseudoscopic
psühhiaatrilinepsychiatric
psühhoanalüütilinepsychoanalytic
psühhofüüsiline (vaimu- ja füüsikaline seisund)psychophysical
psühholingvistilinepsycholinguistic
psühholoogilinepsychological
psühholoogilinepsychologic
psühholoogiline sõdapsychological warfare
psühhoneouroloogilinepsychoneurological
psüühilinepsychic
pudelirohelinebottle green
puhangulinegusty
puhtatõulinepurebred
puhtatõulineracially pure
puhtaverelinepureblood
puhtavereline koerthoroughbred dog
puhtvormilineform-only
puidutoidulinexylophagous
pulbrilinedesiccate
pulbrilinefine-grained
pulbrilinepowdery
pulmalinewedding guest
purjus ja märatsev (juriidiline termin)drunk-and-disorderly
puukujulinearborescent
puukujulinearboriform
puukujulinedendriform
puukujulinedendroid
puukujulinedendroidal
puuviljatoidulinecarpophagous
pürotehnilinepyrotechnic
püsikoht (kellegi tavaline ajaveetmise koht)hangout
pütagoreilinePythagorean
päeva erilinedish of the day
päevakajalineactual
päevatöölineday hand
päevatöölineday laborer
päikesepaistelinebright
päikesepaistelinesunny
päikesepaistelinesunshiny
päikesesüsteemi välineextrasolar
päikselinesunny
pärisvanem (bioloogiline isa ja ema)genitor
pöördelineepochal
pöördelinemomentous
pöördelinepivotal
pöördelinereversible
pöördelinesubversive
pöördeline (vorm)finite
pöördeline ajajärkclimacteric
pöördeline vormfinite form
pöördvõrdelineinversely proportional
pöördvõrdeline suheinverse relationship
Quetzalcoatl (tiivuline maduQuetzalcoatl
raamatukogudevahelineinterlibrary
raamatukogudevaheline laenutusILL
raamatukogudevaheline laenutusinterlibrary loan
radiaalsümmeetrilineradiosymmetrical
radiofarmatseutilineradiopharmaceutical
radioloogilineradiological
rahalinefinancial
rahalinemonetary
rahalinemoneyed
rahalinenummary
rahalinepecuniary
rahaline abifinancial support
rahaline abimonetary aid
rahaline alusmonetary basis
rahaline hüvitusmonetary indemnity
rahaline kahjumfinancial loss
rahaline kaotuspecuniary loss
rahaline klauselmonetary clause
rahaline kompensatsiooncompensation in money
rahaline kompensatsioonmonetary compensation
rahaline omandrevolving assets
rahaline protsessmonetary process
rahaline saamineclaim for money
rahaline seisfinancial condition
rahaline seisukordcircumstances
rahaline sissetulekincome in money
rahaline tehingmoney transactions
rahaline toetusfinancial assistance
rahaline toetusfinancial backing
rahaline toetusallowance
rahaline trahvpecuniary penalty
rahaline töötasumonetary wages
rahalinelaenmoney loan
rahhiitilinerachitic
rahnulinebouldered
rahnulinebouldery
rahvusvahelineinternational
rahvusvahelinetransnational
Rahvusvaheline aatomienergia agentuurIAEA
Rahvusvaheline arengu- ja rekonstr. pankIBRD
Rahvusvaheline arenguagentuurIDA
Rahvusvaheline ElektrotehnikakomisjonIEC
rahvusvaheline kaubandusinternational trade
rahvusvaheline kõneinternational call
rahvusvaheline lepinginternational agreement
rahvusvaheline liiklusinternational traffic
rahvusvaheline liiklusinternational transport
rahvusvaheline likviidsusinternational liquidity
rahvusvaheline maksekorraldusforeign bill
rahvusvaheline õigusinternational law
rahvusvaheline õiguslaw of nations
rahvusvaheline organisatsiooninternational organization
rahvusvaheline signaalkoodInternational Code of Signals
rahvusvaheline sõnainternational word
Rahvusvaheline StandardiorganisatsioonISO
rahvusvaheline suurmeisterInternational Grandmaster
Rahvusvaheline tööoganisatsionILO
Rahvusvaheline ValuutafondIMF
Rahvusvaheline ValuutafondInternational Monetary Fund
rahvusvaheline üldsusinternational community
raidkujutaolinesculpturesque
rakuvälineextracellular
rand (tõusu ja mõõna vaheline)foreshore
rangejoonelinestarchy
rantšoabilineranch hand
rassilineracial
rassiline diskrimineerimineracial discrimination
rassiline eelarvamusrace prejudice
rassiline eelarvamusracial prejudice
rassiline hävitaminerace extermination
rassiline kuuluvusracial origin
raudteetöölineplatelayer
raunjalalinebird's-nest fern
ravimitekkelineiatrogenic
reaalajalinereal-time
reavahelineline spacing
rebasetaolinevulpine
rebek (pirnikujuline 2-3 keelega viiul)rebec
reetilineRhetic
rekordilinerecord-shattering
rekordilinerecord
relatsiooniline andmebaasrelation database
renklood (roheline ploom)greengage
retoorilinerhetorical
retooriline küsimus (vastust mitte eeldav)rhetorical question
retooriline rõhkrhetorical stress
reumaatilinerheumatoid
reumaatilinerheumatic
revolutsioonilineearthshaking
revolutsioonilinerevolutionary
riikidevahelineinterstate
riikidevaheline sõdapublic war
ringikujulinecircinate
ringikujulinecircular
ringsuunaline (radar vms)omnidirectional
rinnalinebosomed
Risk (strateegiline lauamängRisk
ristikujulinecruciate
ristikujulinecruciform
ristikujuline viitemärk (†)obelisk
ristikulehekujuline ristmik (ainult parempöördega)cloverleaf
ristkülikukujulinerectangular
ristõielinecruciferous
ristõieline taimcrucifer
ristumisvõimelinecongenial
riukalineartful
riukalinetricky
rohelinecallow
rohelinegreen
rohelinerookie
rohelineverdant
roheline barett (AmGreen Beret
roheline hernesgreen pea
roheline kaart (Amgreen card
roheline kalevbaize
roheline kiir (optiline nähtus)green flash
roheline liivakivigreensand
roheline mustikas (Vaccinium stamineum)deerberry
roheline mustikas (Vaccinium stamineum)squaw huckleberry
roheline õungreen apple
roheline seepgreen soap
roheline sibulleek
roheline teegunpowder tea
roheline tee (jook)green tea
roheline tee (midagi teha)green light
roheline tuliclearance
roheline tuligreen light
roheline vööndgreen belt
roheline vööndgreenbelt
roheline vööndgreen-belt
roheline vööndgreenway
rohkearvulinenumerous
rõhulineaccented
rõhulinestressed
rolli sõnaline osaactor's lines
romantilineamoristic
romantilineromantic
romantiline kohtgraustark
romantiline romaangraustark
rombikujulinerhombic
rombiline lõgismadudiamondback rattlesnake
rõngakujulineannular
rõngakujulineannulate
rõngakujulinecingular
rõngakujuline varjutusannular eclipse
Rooma rahu (näiline ja jõuga peale surutud rahuaeg)Pax Romana
roopalinerutty
roosilineroseate
roosilinerosy
rootsulinebony
rõugearmilinepitted
rõugearmilinepock-marked
rutulinerash
ruudukujulinesquare
ruudulinechecked
ruudulinecheckered
ruudulinechequered
ruumiline3D
ruumiline3-d
ruumilinespatial
ruumilinethree-dimensional
ruumilinetridimensional
ruumiline lainespace wave
ruumiline) läheduspropinquity
ruunilinerunic
rütmilinecadenced
rütmilinecadent
rütmilinerhythmic
rändtöölinegandy dancer
rändtöölinestiff
rändtööline (kannab asju pambuga kaasas)bindlestiff
rästalineturdine
rästalineturdoid
rästikulineviperine
rästikutaolineviperous
sabakujulinecaudal
sabalinecaudate
sabalinecaudated
sadamatöölinedocker
sadamatöölinelongshoreman
safiiritaolinesapphirine
sajadollarilinehundred-dollar bill
sajadollariline rahatähtC-note
sajaline (rahatäht)one-hundred note
sajaprotsendilinehundred-percent
sajaprotsendilinehundred-per-cent
sakilinecogged
sakilinecrenelated
sakilinecuspated
sakilinedentate
sakilineerose
sakilinejagged
sakilineragged
sakiline latttoothed bar
sakiline mäeharisierra
sakkhambulinedenticulate
samaealinethe same age
samakujulineisomorphic
samanimelinewith the same name
samasuunalineconfluent
samatasemeline ristmikgrade crossing
samatasemeline ristmiklevel crossing
samatüvelinecognate
samba rõngakujuline jalam)brest
sambakujulinecolumnar
sambakujulinecolumniform
sangviinilinesanguine
sardoonilinesardonic
sardooniline naeratussardonic grin
sarikalineumbellate
sarikalineumbelliferous
sarkastilinesarcastic
sarkastiline (< Saturn)saturnine
sarkofaagitaolinesarcophagous
sarvekujulinecorneous
sarvilineantlered
sarvilinehorned
sarvilinehorny
satiirilinesatiric
satiirilinesatirical
satsilinefrilly
savarään (siirupiga immutatud rõngakujuline keeks)savarin
seadusetaolinenomological
seadusevälineextralegal
seadusjõulinevalid
seadusjõulineprobated
sebrataolinezebrine
sedii (diakriitiline märk nt į all)cedilla
seebitaolinesaponaceous
segaverelinehalf-blooded
segaverelinehalf-breed
segaverelinehalf-caste
segaverelinebrunette
seiklushimulineadventure-loving
seiklushimulineadventuresome
seiklushimulineadventurous
seismilineseismic
seismilineseismical
seismograafilineseismographic
seismoloogilineseismological
seisuseväline abielu (pruut peigmehest vasakul)left-handed marriage
seitsmeharulineseven-branched
seitsmekohalineseven-figure
seitsmesilbilineheptasyllabic
selenotsentriline (Kuu-keskne)selenocentric
selgepiirilinechiseled
selgepiirilineclean-cut
selgepiirilineclear-cut
selgepiirilinedelimited
selgepiirilinedelineate
selgepiirilinedelineated
selgepiirilinetrenchant
selgesõnalineexpress
selgesõnalineclearly worded
selgeveelinefreshwater
sellinesuch
sellinethat kind of
seltsilinecohort
seltsilinecompanion
semantilinesemantic
semantilinesemantical
semantiline funktsioonsemantic function
semantiline kolmnurksemantic triangle
semantiline käänesemantic case
semantiline tähissemantic marker
semantiline välisemantic field
semantiline väärtustisemantic evaluator
semantiline üksussemantic unit
semiootilinesemiotic
sensatsioonilinesensational
sensatsioonolinesensational
seosetu dogmaatiline väideipsedixitism
sfäärilineball-shaped
sfäärilinespherical
sibulakujulinebulbous
sibulamaistelineoniony
sideerilinesidereal
sideeriline aastasidereal year
sidrunilõhnalinelemon-flavored
sidrunilõhnalinelemon-scented
sidrunimaitselinelemon-flavored
sidrunimaitselinelemonish
sigarikujulinecigar-shaped
sihelinegrue
sihilinetransitive
sihiline tegusõnatransitive verb
sihitisekäändeline määrusadverbial in object case
siirsakar (India õhuke triibuline puuvillakangas)seersucker
siirupi taolinesirupy
siirupitaolinesugary
siksakilinezigzag
siledakarvalineflat-coated
silindrilinecylindric
silindrilinecylindrical
sinakasrohelinebluish-green
sinakasrohelinesea green
sinakasrohelineteal
singel (ühekaardiline mast)singleton
sinikraeline (lihttööd tegev)blue-collar
siniverelineblue-blooded
sinivereline vms)-blooded
sirbikujulinefalcate
sirgekiulinestraight-grained
sirgeseljalineupright
sirgeseljalinestraight-backed
sirgetüvelinestraight-stemmed
sirgjoonelineimpolitic
sirgjoonelinelinear
sirgjoonelineone-track
sirgjoonelinesteadfast
sirgjoonelinestraightforward
sirgjoonelinestraight-line
sirgjoonelineunsophisticated
sirgjooneline (liikumine)rectilinear
sirgjooneline nõuandjaDutch uncle
sirglõikeline jätkseotishalf-lap joint
sisalikulineLacertilia
siseabieluline)endogamic
siseabieluline)endogamous
sisendusjõulinecogent
sisendusjõulineconvincing
sisendusjõulinepersuasive
sisepoliitilineof home policy
sisuline ühilduminesemantic agreement
skemaatilinediagrammatic
skemaatilinediagrammatical
skemaatilineschematic
skemaatilineformal
skeptilinesceptical
skeptilineskeptical
skeptilinezetetic
skeptilinesceptic
skisofreenilineschizophrenic
skolastilinescholastic
smaragdrohelineemerald green
smaragdrohelineemerald
smaragdrohelineemerald-green
sõdadevahelineinterwar
sofistilinesophistical
soilinezoic
sõjalinemilitary
sõjalinewarlike
sõjaline diktatuurmilitary dictatorship
sõjaline harjutusdrill
sõjaline järkmilitary rank
sõjaline väljaõpemilitary training
sõjaväelinemilitary
sõjaväeline valitsusmilitary government
sokraatilineSocratic
sokraatiline meetodSocratic method
sokraatiline)elenchtic
solidaarsus (arhailine)solidarism
sõlmelineknotty
sõlmeline lõngloop yarn
sõlmilinegnarled
sõlmilinegnarly
sõlmilinenodular
somaatilinesomatic
sõnajalataolineferny
sõnasõnalineliteral
sõnasõnalineverbatim
sõnasõnalineword-for-word
sõnasõnalineliterary
sõnasõnaline edasiandminedirect discourse
sõnasõnaline tõlgeword-for-word translation
soojasüdamelinewarmhearted
soojaverelinewarm-blooded
soojust neelav (keemiline reaktsioon)heat-absorbing
soomuselineimbricate
soomuselinescaled
soomuselinescaly
soonelineveined
soonelineveiny
soonilinegrooved
soonilinesinewy
soonilinestringy
soonilineveiny
soonilinewiry
sooniline pindribbed finish
soovimatu külalineunwelcome guest
sõralinebovid
sõralinebovine animal
sõralinecloven-footed
sorbent (imamisvõimeline aine)sorbent
sõrmekujulinedigitate
sõrmekujulinefingered
sõrmekujuline teeviitfingerboard
sotsiaalpoliitiline.. of social politics
sotsioloogilinesociological
sotsioloogiline uuringpoll
spektroskoopilinespectroscopic
spetsiifilinespecific
sporaadilinesporadic
srateegiline juhtiminestrategic management
staatilinestatic
staatilinestatical
staatiline elekterstatic electricity
staatiline elektergalvanic electricity
staatiline voolquiescent current
staatiline välistatic field
stagflatsioon (raha kallinemine)stagflation
statistilinestatistical
statistilinestatistic
statistiline tõenäosusstatistical probability
stenograafilinestenographic
stenograafilinestenographical
stereoskoopilinestereoscopic
stiililinestylistic
stohhastilinestochastic
stoilinestoic
stoiline (naudingustoical
strateegilinestrategic
strateegilinestrategical
strateegiline plaanstrategic plan
strateegiline äriringkondstrategic business area
struktuurilineconstructional
struktuurilinestructural
subtroopilinesubtropical
sugugi mitte ebatavalinenot unlike
suguline läbikäiminesexual intercourse
suguline naudingvenery
suguline talitsetuscontinence
suguline talitsetuscontinency
suguline vahekordsexual intercourse
suguline-sexual
suhtelinecomparative
suhtelinerelative
suhteline aadressrelative address
suhteline enamusrelative majority
suhteline esinemissagedusrelative incidence
suhteline mittevõlgnevusrelative indebtedness
suhteline õhuniiskusrelative humidity
suhteline õhuniiskusrh
suhteline rentaablusrelative profitability
sulinefledged
suline linnupoegfledgeling
suline linnupoegfledgling
sussikujulinecalceiform
suulineoral
suulineparol
suulineunwritten
suulineverbal
suulineviva voce
suulinemouthpiece
suuline (er testament)nuncupative
suuline eksamexamination by ear
suuline eksamoral examination
suuline keeloral language
suuline lepingverbal agreement
suuline pärimusoral history
suuline päringoral enquiry
suuline tunnistusoral evidence
suuline vestlusparol
suunalinedirectional
suur eredavärviline taskurättbandana
suur eredavärviline taskurättbandanna
suurehingelinegreat-souled
suurejoonelinebig-time
suurejoonelineexpansive
suurejoonelinegrandiose
suurejoonelinemonumental
suurejoonelineostentatious
suurejoonelineswanker
suurejõuline lõhkeainehigh explosive
suurekaliibrilinemajor-league
suurekasvulinebig
suurekõhulinebig-bellied
suurekõrvalinemacrotous
suurelineheady
suuremõõtmelinelarge scale
suureõieline tellima (Tellima grandiflora)fringe cup
suurepiirilinebroad-minded
suurerinnalinebig-breasted
suuresildelinelong-span
suuresõnalinehigh-sounding
suureviljaline tamm (Quercus macrocarpa)bur oak
suurtähelineuppercase
suusõnalineverbal
suusõnalineviva voce
suuvälineaboral
suvalinearbitrary
südamekujulinecordate
südamekujulineheart-shaped
sügavamõttelinedeep-thinking
sügavmõttelinesagacious
sügavmõttelinesapiential
sümbiootilinesymbiotic
sümfoonilinesymphonic
sümfooniline muusikasymphonic music
sümmeetrilinesymmetric
sümmeetrilinesymmetrical
sümptomaatilineaural
sümptomaatilinesymptomatic
sündmuste ajaline järjestustimescale
sünkategoremaatilinesyncategorematic
sünkroonilinesynchronic
sünkrooniline leksikoloogiasynchronic lexicology
sünoptilinesynoptic
süntaktilinesyntactic
süntaktilinesyntactical
süntaktiline funktsioonsyntactic function
süntaktiline mallsyntactic pattern
süntaktiline tuletussyntactic derivation
süntaktiline üksussyntactic unit
sünteetilineersatz
sünteetilinesynthetic
sünteetilinesynthetical
süstemaatilinesystematic
süstemaatiline läbiminewalk-through
T-kujuline kontt-bone
taasõielineremontant
taasviljaline (mitu × aastas õitsev)remontant
tagmeem (grammatiline tähendus ja selle vormid)tagmeme
tahtejõulineself-willed
tahtelinevolitional
tahtelinevoluntary
tahukakujulineblockish
tahukakujulineblocky
taimtoidulineherbivore
taimtoidulineherbivorous
taksonoomilinetaxonomic
taksonoomiline rühmtaxon
taktikalinetactical
taktilinetactful
taktitundelineconsiderate
taktitundelinetactful
taluabiline (naine)farmerette
tanka (viierealine luuletustanka
tantsulineterpsichorean
tao rauda kuni see on tulinestrike while the iron is hot
tarkpea (irooniline)wiseacre
tarviline (van)utile
tasandiline joonplane curve
tasapinnaline freesplane router
tasapinnaline keevitusflat-faced weld
tasapinnaline projektsioonplanisphere
tasapinnaline võreplain grate
tasapinnaline võreplane grate
tasulinecoin-operated
tasulinepriced
tautoloogia (loogiline või sõnaliiasus)tautology
tautoloogilinetautological
tautoloogiline seletusbeg the question
tavalinea dime a dozen
tavalinecommon
tavalinehabitual
tavalinenormal
tavalineordinary
tavalinepedestrian
tavalineregular
tavalineusual
tavalinevanilla
tavaline inimeneeveryman
teadmishimulineacquisitive
teadmishimulinecurious
teadmisjanulinethirsty for knowledge
tedretähnilinefreckled
tedretähnilinefreckly
tedretäpilinefreckled
teemandirombi kujulinediamond-shaped
teemavälinebeside the mark
teemavälineoff the subject
teemaväline arutlusexcursus
teetöölineroad mender
teetöölineroadman
tehasetöölinefactory labourer
tehasetöölinefactory worker
tehnikahuvilinegearhead
tehnilinetech
tehnilinetechnical
tehniline direktortechnical director
tehniline joonistechnical drawing
tehniline raudingot iron
tehnoloogilinetechnological
teine kosmiline kiirusescape velocity
teisejärgulinesecondary
teisejärgulinesecond-rate
teisejärguline asiback seat
teisejärguline asibackseat
teisejärguline positsioonsecondary station
teisejärguline registersecondary index
teisejärguline sümbolsecondary symbol
teisejärguline valentssecondary valence
teismelineteen
teismelineteenage
teismelineteen-age
teismeline (nimisõna)teenager
teismeline (nimisõna)teen-ager
teismeline tüdrukbobby soxer
teismeline tüdrukbobby-socker
teismeline tüdrukbobbysoxer
teismeline tüdrukbobby-soxer
tektoonilinetectonic
telepaatilinetelepathic
telgsümmeetrilineaxisymmetrical
temaatilinethematic
temaatiline anekdootide koguana
temaatiline lõbustusparktheme park
temaatiline mõttevahetusblog
teoloogilinetheological
teoloogiline ratsionalismfree thought
teoreetilinetheoretic
teoreetilinetheoretical
teoreetilinedoctrinal
teoreetiline uurimustheoretical study
teosoofilinetheosophical
teovõimelinelegally competent
teovõimelineworkable
teralinecoarse-grained
teralinegrained
teralinegrainy
teralinegranular
teraline lumigraupel
terapeutilinetherapeutic
teravalõhnalinepungent
teravalõhnalinetangy
teravamaitselinegingery
teravamaitselineracy
teravaotsaline puurcommon bit
teravaservalinesharp-edged
teravatipulineacuating
teravatipulinelancet
teravatipulinepointed
teravatipulinepointy
teravatõruline tamm (Quercus agrifolia)coast live oak
termiline kiirguscaloric radiation
termiline kiirguscalorific radiation
termiline tasakaalthermal equilibrium
termiline töötlemineheat treatment
termiline töötlusthermal treatment
terminoloogilineterminological
termoelektrilinethermoelectric
termoelektrilinepatareithermoelectirc pile
termoelektrilinepatareithermoelectric battery
termoelektrilinepatareithermoelectron pile
termostaatilinethermostatic
teurgilinetheurgic
tiibjalaline (Pteropoda)sea butterfly
tiivulinealary
tiivuline ratsu (Pegasus)flying horse
timpan (poolkerakujuline trumm)timpani
titeabilinedoula
TK (tehniline komitee)TC
tobumüts (koonusekujuline paberistdunce cap
tobumüts (koonusekujuline paberistdunce's cap
tõefunktsioonilinetruth-functional
tõelineactual
tõelinegenuine
tõelinereal
tõelinetangible
tõelinetrue
tõelinetrue-hearted
tõelineveritable
tõelinevery
tõelinevirtual
tõeline meesbroth of a man
tõenäolinein the cards
tõenäolineodds-on
tõenäolineon the cards
tõenäolineprobable
tõenäolinelikely
tõenäoline põhjusprobable cause
tõenäoline vigaP.E.
tõenäoline vigaprobable error
toimingulineeditorial
toksikoloogilinetoxicological
toksilinetoxic
topilinenubbly
topograafilinetopographic
topograafilinetopographical
topoloogilinetopological
tormilinetempestuous
traagilinetragic
traagilinetragical
traatjuukselinewiry-haired
traatkarvalinewiry-coated
traatkarvalinewiry-haired
traditsioonilinebrassbound
traditsioonilinetraditional
traditsiooniline inglise rahvalaulGreensleeves
tragikomöödilinetragicomical
tragikomöödilinetragicomic
trahhü- (krobeline)trachy-
transatlantilinetransatlantic
traumaatilinetraumatic
triibulinebanded
triibulinestreaked
triibulinestriate
triibulinestriated
triibulinestreaky
triibulinestriped
trimaraan (kolmekereline laev)trimaran
triolett (8realine luuletus ABaAabAB)triolet
troll (müütiline hiiglane)troll
troopilinesultry
troopilinetropical
troopiline aasta (pööripäevade vahe)tropical year
troopiline taim (Cymbopogon citratus)lemongrass
troopiline vöödetorrid zone
tsentriline tõmmehoop tension
tsiitsero (tüpograafiline mõõtühik)cicero
tsinkograafilinezincographic
tsinkograafiline plaatzincograph
tsoonilinezonal
tsüklilinecyclic
tsüklilinecyclical
tsükliline üleviiminecyclic shift
tugevaastmeline tüvistrong-graded stem
tugevatoimelinehard-hitting
tugevatoimeline narkootikumhard drug
tuhandepealinethousand-headed
tuhat ja tulinecaramba
tuhat ja tulinezooks
tuhat ja tulinezounds
tulihingelineardent
tulihingelinefervent
tulinefervid
tulinefiery
tulinehot
tulinehotblooded
tulinemettlesome
tulinevehement
tuline vaidlusargy-bargy
tuline vihaburning rage
tulinelkLychnis
tume õlu (er karamellimaitseline)stout beer
tumedajuukselinedark-haired
tumedanahalinedark-skinned
tumedanahalinedark
tumehallikasrohelinebottle green
tumerohelinedark-green
tundelineemotional
tundelineemotionally
tundelinesensual
tupsulinetasselled
turvalineprotected
turvalinesecure
turvalinesicker
turvalinesafe
tutiga ja ruuduline)tam-o'-shanter
tutilinetasselled
tuulineblowy
tuulinebreezy
tuulinewindy
tühi taldrik (külaline kujutlegu rooga ise)Barmecidal feast
tükilinefarinaceous
tüpograafilinetypographic
tüpograafilinetypographical
tüpoloogilinetypological
tüüfuselinetyphoid
tüükalinehispid
tüüpilinecasebook
tüüpilinecharacteristical
tüüpilinetypical
tüüpiline näidetypical example
tüüpiline näiderepresentative sample
tähekujulineasteroid
tähekujulinestar-shaped
tähekujulinestellate
tähestikulineabecedarian
tähestikulinealphabetical
tähestikuline järjekordalphabetical order
tähestikuline järjestaminealphabetic sorting
tähestikuline kodeeringalphabetical coding
tähnilinedotted
tähnilineflecked
tähnilineguttated
tähnilinespeckled
tähniline tüüfustyphus
täht-tahelineliteral
täht-tähelineliteralistic
tähtajalinetemporary
tähtajaline akreditiivtime letter of credit
tähtajaline deposiitfixed deposit
tähtajaline kaubandusforward dealing
tähtajaline kindlustustime policy
tähtajaline lepingfutures contract
tähtajaline lepingtime contract
tähtajaline tehingforward trading
tähtajaline tehingforward transaction
tähtajaline tehingtime bargain
tähtajaline tehingtrading in future
tähtajaline tehingtrading in futures
tähtajaline uurimustime study
tähtedevahelineinterstellar
tähtedevaheline kaugusinterstellar distance
tähtedevaheline ruuminterstellar space
täiemahulinefull-scale
täievolilineplenipotentiary
täievoliline esindajaplenipotentiary
täisarvulinecomplete
täisealineadult
täishäälikulinevocalic
täiskasvulinegrown-up
täismahulinefull-blown
täismahulinepukkah
täisverelinethoroughbred
täpilinedotted
täpilineflecked
tööealineworking-age
tööealine elanikkondlabor force
tööealine rahvastikpopulation of working age
töölinehand
töölineworker
töölineemployee
töölinelabourer
töölineofficer (Am)
töölineofficial
tööpäevavälineafter-hours
tööstustöölineindustrial worker
töötahtelinewilling to work
töövõimelinecapable of work
töövõimelinefit for work
t´seki lineeriminecheque crossing
U-kujulinehairpin
udemelinehoary
udemelinefluffy
ujumisvõimelineable to swim
umbisikulineimpersonal
umbisikuline tegumoodimpersonal voice
unenäolinedreamlike
unenäolineoneiric
uroloogilineurological
ussikujulinevermiform
ussitaolinevermicular
usulinereligious
usuline sallivuslatitudinarianism
usuline tõekspidaminereligious belief
utoopilineutopian
uuriselinefistulous
uustekkelineneoteric
uvaroviit (tumeroheline granaat)uvarovite
V-kujulinechevron-shaped
V-kujulineV
vaalalinecetacean
vabakutselinefree-lance
vabakutselinefreelance
vabakutselinefreelancer
vabakutseline kirjanikfree-lance writer
vabakutseline töötajafree-lance worker
vabrikulineindustrial
vabrikutöölinefactory worker
vaegpöördeline tegusõnadefective conjugable word
vaevalinedraggy
vaevalinepainful
vaevalineuphill
vaevalineawkward
vaevalineembarrasing
vaevalinetroublesome
vahetu lähedus (ajaline eelseisvus)imminence
vahetus (kiire ajaline järgnevus)celerity
vahetussuunalinehalf duplex
vaid üheks võimelineunipotent
vaidlushimulineargumentative
vaidlushimulinedisputatious
vaigutaoline kittresinous putty
vaigutaoline tsementresinous cement
vaimuliku abilineacolyte
valgekraeline (kvalifitseeritud tööjõud)white-collar
valgenahalinewhite-skinned
valgenahaline (halvustav)honky
valikulineoptional
valikulineselective
valitsusvälinenongovernmental
valitsusvälinenon-governmental
vallalinesingle
vallalineunmarried
vallalineunwed
vallaline tüdrukbachelorette
valulinesore
valulinepainful
valuline teemasore subject
vanamoelineantiquated
vanamoelineantique
vanamoelinefusty
vanamoelinevictorian
vanamoeline sõnaobsolete word
vanasõnalineproverbial
vanuselineage-specific
vaolinefurrowed
varjulinebowery
varjulineshadowy
varjulineshady
varjulineumbrageous
varretaolinestalky
vasakukäelineleft-handed
vasakukäelineleft-hander
vasemakäelinesinistral
vastandsuunalineretrograde
vastandväitelineantithetical
vastassuunaline tuul atmosfääri ülakihtidesantitrade
vastastikulineopposite
vastuolulineconflicting
vastuolulinecontradictional
vastuolulinecontradictory
vastuolulinecontroversal
vastuolulinecontroversial
vastuolulinediscordant
vastuolulinedisputatious
vastuolulineeristic
vastutustundelinescrupulous
vastutusvõimelinesui juris
vastutusvõimetu (alaealinealieni juris
vealinefalse
vealinefaulty
vedrukujulinehelical
vedrukujulinespringlike
veenikomulinevaricose
veeranddollarilinequarter dollar
veneerilineveneral
veneerilinevenereal
Veneetsia klaas (mitmevärviline)Venetian glass
verejanulinebloodthirsty
verejanulinebloody-minded
verejanulinesanguinary
veriidilineveridical
vestitaoline pihikvestee
viga (lühiajalineglitch
viied (squashitaoline mäng)fives
viiedollarilinefive-dollar bill
viiekohaline (arv)five-figure
viieköitelinefive-volume
viieminutilinefive-minute
viieosalinefivefold
viieosalinefive-part
viieosalinequintuple
viinamarjamaitselinegrapey
viirulinestriate
vikerkaarevärvilineiridescent
vikerkaarevärvilinerainbow-colored
vililane (enneaegne kuid eluvõimeline)foetus
viljastusvõimelinefertile
vinnilinespotty
vistrikulineacned
vistrikulinepapuliferous
vistrikulinepimply
võimelinecapable of
võimelinecapable
võimelineequal to
võimelinefacultative
võimelinefit for
võimelinepotent
võimeline olemabe able
võimuhimulinepower-seeking
võimujanulinepower-hungry
võitlushimulinecombative
vokaalidevahelineintervocalic
võlalineindebted
volumeetrilinevolumetric
võlvikujulinearciform
võnkelinevibratory
voolujoonelinestreamlined
võõrakujulinexenomorphic
võõrtöölinemigrant laborer
võõrtöölinemigratory worker
võrdelinecommensurate
võrdelineproportional
võrdeline olemaequate
võrdeline osa kasumistproportion of profit
võrktiivalineneuropterous
vulkaanilineigneous
vulkaanilineVesuvian
vulkaanilinevolcanic
vulkaaniline klaasvolcanic glass
vulkaaniline klaas (< Obsiuse kivi)obsidian
vulkaaniline pursevolcanic eruption
vulkanism (vulkaaniline aktiivsus)volcanism
vulkanism (vulkaaniline aktiivsus)vulcanism
vähemolulinedispensable
väheoluline tööopusculum
väikesearvulinefew
väikeseformaadilinevest-pocket
väikesehingelinepusillanimous
väikesemastaabilinesmall-scale
väiketähelinelowercase
väiketähelineminuscule
väiksearvulinefew in number
väiksekaliibrilinesmall-caliber
väiksekaliibriline püsssmall-bore rifle
väiksem kakulineowlet
väiksevõimsuseline mootorlow-power engine
väiksevõimsuseline mootorlow-power motor
lineecdemic
lineexoteric
lineexterior
lineexternal
lineextraneous
lineextrinsic
lineouter
lineoutside
lineoutward
lineperipheral
lineuttermost
line arvestusepidaminefinancial accounting
line hiilgusglitz
line jäljendamineexteriorization
line osaexterior
line poolexteriority
line teenistusvalmidusexternal serviceability
välistekkelineexogenic
välistekkelineexogenous
väljajättelineelliptical
väljajätteline lauseelliptical sentence
väljendusvõimelinewith ability to express
värvilinecolored person
värvilinecolored
värvilinecoloured
värvilinein color
värviline (halvustavaltgreaser
värviline pabercoloured schoolpaper
värvulinepasserine
väärilinedeserved
väärilinedue
väärilinemerited
väärilineworthy of
väärilineworthy
väärilineworth
vääriline karistusdue punishment
vääriline olemalive up to
vääriline olemamake the grade
vääriline tasudue reward
vöödilinebanded
vöödilinestreaked
vöödilinestriped
vöödilinetabby
vöödiline kasstabby cat
vöödiline tiibkalalionfish
vööndilinezonal
vöötmelinezonal
WORM (optiline ketasWORM
y-kujulineY-shaped
Y-kujuline kahe rauaga miinipildujaY-gun
Y-kujuline toruY-tube
üheastmelinesingle-step
ühedollariline (paberraha)dollar bill
ühefaasiline pistikbanana jack
ühefaasiline pistikbanana pin
ühefaasiline pistikbanana plug
ühefaasiline voolmonophase current
ühefaasiline voolsingle-phase current
üheistmeline autosingle-seater
üheistmeline lennuksingle-seater
ühekaldeline katuspentroof
ühekiulinemonofilament
ühekiulinesingle-stranded
ühekohalinemonadic
ühekojalineunicameral
ühekojaline (parlament)unicameral
ühekruvilinesingle-screw
üheksasabaline kasscat-o'-nine-tails
ühekäeline bandiit (kasiino mänguautomaat)one-armed bandit
ühemastilinesingle-masted
ühemastiline paatsloop
ühemõõtmelineone-dimensional
ühemõõtmelinescalar
ühemõttelineclear-cut
ühemõttelineunambiguous
ühemõttelineunequivocal
üheosalinesimplex
ühepooluseline generaatorunipolar generator
ühesilbilinemonosyllabic
ühesilbiline sõnamonosyllable
ühesilindrilinesingle-cylinder
ühesõnalineone-word
ühesooneline kaabelsingle-conductor cabel
ühesooneline kaabelsingle-core cable
ühesuunalineone-way
ühesuunaline liiklusone-way traffic
ühetaolineuniform
ühetekilinesingle-deck
ühevaatuselineone-act
ühevärvilinemonochromatic
ühevärvilinemonochrome
ühevärviline pressone-color press
ühevärviline trükkimineone-color printing
ühevärviline trükkimineonecolour printing
ühiselulinecolonial
ühismõõdulinecommensurable
üksikasjalinedetailed
üksikasjalineitemized
ükskõik millineany
ükskõik millinewhichever
ülatiivaline monoplaanhigh-wing monoplane
üldabiline (kindlate tööülesanneteta)factotum
üldfüüsilineconstitutional
üldkujulinegeneralized
üldotstarbelinegeneral-purpose
üldotstarbeline aparaatgeneral-purpose apparatus
üldotstarbeline arvutigeneral-purpose computer
üldotstarbeline masingeneral-purpose machine
üldotstarbeline mootorgeneral-purpose motor
üldotstarbeline tööriistgeneral-purpose tool
üleeuroopalineEurope-wide
ülekaalulineover-weight
ülekaalulineoverweight
ülekandeline veduinput-output limited run
ülekriitilinesupercritical
ülelinnalinecitywide
ülemaalinecountrywide
ülemaalinecountry-wide
üleriigilinenationwide
üleriigilinestatewide
üleriigilinesupranational
ülesandekriitilinemission-critical
ülidramaatilinehammy
ülikombelineprudish
ülikriitilinehypercritical
üliolulinecrucial
üliolulinemomentous
ülipahelineflagitious
ütlema mis olulineget to the point
Z-kujulineZ-shaped
zoogeograafilinezoogeographical
zooloogilinezoological
zooloogiline klassifikatsioonzootaxy
ägedaloomulinehot-tempered
äkilineabrupt
äkilineoffhand
äkilineprecipitate
äkilinequick
äkilinequick-tempered
äkilinesudden
äkilinehot-headed
äkilineprecipitous
äkiline haigushoogattack
äkiline kõrvalepöörejink
äkiline meelquick temper
äkiline meelemuutussudden change
äkiline meenutus vms)oh
äkiline pööritusmegrim
äkiline tõmmeyank
äkiline vigasudden failure
ämblikutaolinespidery
ärilineentrepreneurial
ärilinemercurial
äriline riskcommercial risk
äriline tehingtransaction
äädikamaitselineacetose
äädikamaitselineacetous
ökoloogilineecologic
ökoloogilineecological
ökoloogiline niššecological niche
ökonomeetria (finantsnäitajate statistiline analüüs)econometrics
ökonomeetrilineeconometric
ökonomeetriline mudeleconometric model
ökonoomiline determinismeconomic determinism
ökonöömilineeconomic
ökotüüp (liikide vähim taksonoomiline ühik)ecotype
önoloogilineoenological
öömajalinelodger
šarlatani abilinemerry-andrew
šebek (teatavat tüüpi kolmemastiline laev)xebec
švaa (e ja ö vaheline häälik)schwa
žaboo (pitsiline rinnaesine)chemisette
joon
joondama
liin
nöör
rida
rivi
rivistama
sirge
tee
tegevusala
triip
vööt

line brushliugkontakt
line currentvõrgupinge
line dashkriips
line densityrea tihedus
line disturbanceliinirike
line etchingfototüüpia
line faultliinirike
line feedreavahetus
line frequencyjoonesagedus
line gaugetüpomeeter
Line IslandsLine'i saared
line of battlelahingurivi
line of businesstegevusala
line of businesstööala
line of defensekaitsejoon
line of demarcationdemarkatsioonijoon
line of firetulejoon
line of flightkulgemine
line of flightlennujoon
line of goodskaubagrupp
line of goodskaubanimekiri
line of industrytööstusharu
line of productiontootmisharu
line of sightotsenähtavus
line of successionpärimisliin
line of tradetööstusharu
line of worktööala
line organizationliiniorganisatsioon
line pipejuhttoru
line printerridaprinter
line rasterjoonraster
line ratejoonesagedus
line repeaterliinivõimendi
line scalejooneskaala
line scanninghorisontaalskanning
line screenjoonraster
line segmentlõik (kahe otspunktiga sirge)
line segmentsirglõik
line shippingliiniliiklus
line spacereavahe
line spacingreavahe
line spacingreavaheline
line spectrumjoonspekter
line sweephorisontaalskanning
line upjärjekorda asuma
line uprivistuma
line voltagevõrgupinge
line widthrea laius
line-at-a-time printerridaprinter
line-itemkulupõhine
line-upalgrivistus
line-uprivistus
lineagepärilikkus
lineagesugupuu
lineamentnäojoon
lineamentpiirjoon
lineamenttunnusjoon
lineamentsiseloomulikud tunnused
linearlineaarne
linearsirgjooneline
linear combinationlineaarkombinatsioon
linear dependencelineaarne sõltuvus
linear equationlineaarvõrrand
linear functionlineaarfunktsioon
linear loadlineaarpress
linear meterjooksev meeter
linear metrejooksev meeter
linear momentumliikumishulk
linear polymerahelpolümeer
linear porositylineaalne poorsus
linear pressureliinipress
linear pressurelineaarpress
linear programmingoptimisatsioon
linear searchlineaarotsing
linearitylineaarsus
linedääristatud
linedjooneline
linenlina
linenlinane riie
linenlinasest riided
linenpesu
linen finishlõuendi pind
linerkattepaber
linerlainer
linerliinilaev
linesrepliik
lineuprivistus
lineär optimering 2lineaarne optimeerimine
absorption lineneeldumisjoon
acceptance linevastuvõtmispiir
aclinic linemagnetekvaator
action linemõjujoon
actor's linesrepliigid
actor's linesrolli sõnaline osa
adrenalineadrenaliin
airlinelennukompanii
airlinelennuliin
alkalineleelis-
alkaline cellleelisakumulaator
alkaline metalleelismetall
alkaline-earth metalleelismuldmetall
all along the lineigal hetkel
all along the lineigal pool
anilineaniliin
apse lineapsiidijoon
aquilinekotkaninaga
aquiline-nosedkotkaninaga
assembly linekonveier
assembly linekoosteliin
assembly linetransportöör
assembly lineveorihm
back linetagaliin
ballast linelastijoon
bank linekonto maksimaalne krediit
banner headlinesuur pealkiri
base lineäärejoon
base linealusjoon
baselineäärejoon
baselinealusjoon
be delineatedjoonistuda
be inclinedpainduda
be inclined topainduv olla
be inclined to thinkarvama kalduma
beastlinesselajalikkus
beastlinessjälkus
bed linenlinane voodipesu
bed-linenvoodipesu
beelineotsetee
Berlinerberliinlane
between the linesridade vahel
bloodlinejäreltulijad
bloodlinepärilikkusliin
borderlineküsitava väärtusega
borderlinepiir
borderlinepiirjoon
borderline casepiirijuhtum
borderline casepiirjuhtum
bottom linekokkuvõte
bottom lineotsustav hetk
boundary linepiirjoon
branch lineharujuhe
branch lineharurada
branch lineharuraudtee
branch lineharutee
branch terminal lineumbtee
breadlinesupisaba
breadlinetasuta söögi järjekord
broken linemurdjoon
bubalinepühvli
bus linebussifirma
by-lineabitegevus
by-lineautori nimi pealkirja all
by-linekõrvalliin
CapitolineKapitoolium
carbolineumantratseenõli
carbolineumkarboliineum
Caroline IslandsKaroliinid
caulinetüve küljest hargnev (leht)
center linekeskjoon
center linetelgjoon
centerlinekeskjoon
centerlinetelgjoon
chalklinekriidinöör
chatlinelõbuliin
chatlinetelefonikonverents
chillinessjahedus
chillinesskülmus
chinolinekinoliin
cholinekoliin
chow linesööklajärjekord
city linelinnapiir
cleanlinesspuhtus
cleanlinesspuhtusearmastus
clew linekiitau
clinekliin
clotheslinepesunöör
coastlinerannajoon
collinearjoondus
collinearühel joonel
color linevärviliste keeld
comelinessnägusus
contact linekontaktjoon
contact linesõidujuhe
contour lineäärejoon
contour linesamakõrgusjoon
costlinesskallidus
costlinessväärtus
courtlinessõukondlikkus
cowardlinessargus
cracked gasolinekrakkbensiin
credit lineautori nimi
credit linekrediidilimiit
crew necklinesirge kaelus
crinolinekrinoliin
crosslinejuusrist
crosslinesjuusvõre
crystallinekristalliline
crystallinekristallselge
crystalline varnishjäälillevärnits
curlinesslokkivus
CymbelineCymbeline
dastardlinessargpükslikkus
date linekuupäevaraja
datelineallikaviide
datelinekuupäevaraja
datelinekuupäevastama
deadlinetähtaeg
declineära ütlema
declinekäänama
declinekahanema
declinekahanemine
declinekallak
declinekeelduda
decline in pricehinnalangus
decline in priceskursi langemine
decline of daypäevaloojak
decline of lifeeluõhtu
decline politelyviisakalt ära ütlema
decline with thankspakkumist viisakalt tagasi lükkama
declined with thanksviisakalt ära öeldud
delineatepiiritlema
delineateselgepiiriline
delineatevälja joonistama
delineatedselgepiiriline
delineationkirjeldus
delineationskeem
delineativekirjeldav
delineativekuju andev
demarcation linedemarkatsioonijoon
diagonal linediagonaaljoon
direct lineotsejoon
disciplinedistsipliin
disciplinedistsipliini all hoidmine
disciplinekord
disciplinekorrale kutsuma
disciplinenuhelda
disciplineteadusharu
disciplineddistsiplineeritud
disciplinedkorrakohane
disciplinedtreenitud
disinclinevastu häälestama
disinclinedsoovimatu
disinclinedvastumeelsust tundev
disorderlinesskorratus
disorderlinesslohakus
dividing lineeraldusjoon
division lineeraldusjoon
dolinekarstilehter
dotted linepunktiirjoon
dotted linepunktijoon
down the lineedaspidi
down the lineläbivalt
down the lineükskord (edaspidi)
dragline excavatorekskavaator
dragline-type shovelvedamiskopp-ekskavaator
draw linevedamisköis
draw the linepiiri tõmbama
drop a linepaar rida paberile viskama
drop linerippuva taandega rida
dual-lineeraldusribaga (maantee)
Dublinerdublinlane
earlinessvarajasus
electric lineelektrijuhe
electrode linerelektroodjuhe
equinoctial linetaevaekvaator
extension linekõrvaljuhe
eye linerkontuurpliiats
eyelinerkontuurpliiats
fall in lineoma kohale asuma
fall in linesobima
fast linekiirem sõidurada
fatherlinessisalikkus
fault linemaalõhe
fault linemurrang
favorably inclinedsoodsalt meelestatud
feed lineharuliin
feeder airlineharuliin
feeder lineharuliin (transpordi)
feeder linetoitejuhe
felinekassi-
felinekassilik
felinelykassilikult
female lineemaliin
female linenaisliin
field linejõujoon
finish linefinišijoon
finishing linefini´sijoon
fire linetulejoon
firing lineeestvedajad
firing linetulejoon
firing linetuleliin
fishing lineõngenöör
fishlineõngenöör
flight linelennuliin
flowlinevoolujoon
flux lineväljajoon
follow the party lineparteiliinist kinni pidama
force lineväljajoon
form a linejärjekorda võtma
form a linerivistuma
formalineformaliin
foul linevabaviskejook
foul lineväljaku otsajoon
four-linedneljarealine
free throw linevabaviskejoon
freightlinerkiirkaubarong
friendlinesssõbralikkus
front linerindejoon
fur-linedkarusnahaga ääristatud
gag linepuänt
gas linebensiinitoru
gas linegaasijuhe
gas linekütusevoolik
gas linetanklajärjekord
gasolinebensiin
gasolinegasoliin
gasoline (Am)bensiin
gasoline enginebensiinimootor
gasoline taxkütuseaktsiis
gasoline trapbensiinieristi
gasoline valvebensiinikraan
geodesic linegeodeetiline kõver
get in linejärjekorda seisma
ghastlinesstontlikkus
ghastlinessvõikus
ghostlinesskummituslikkus
ghostlinesstontlikkus
glue lineliimivuuk
goal lineotsajoon
godlinessvagadus
good-neighbourlinessheanaaberlikkus
grade linegradient
grade lineprojektjoon
grid lineruudujoon
guide linesihtimisjoon
guide-linejuhtnöör
guidelineabijoon
guidelinejuhis
guidelinejuhtnöör
guidelinesjuhtnöörid
guidelinespõhisuunad
guidelinessuunised
hairlinejuuksepiir
hairlinejuustepiir
hairlineühendjoon
hairline crackjuuspeen pragu
haloclinehalokliin
hand linekäsiõng
hardlinerkarmi käega tegutseja
headlinepealkiri
headlinepealkirjastada
headlinerpeaesineja
headlinerstaar
headlinespealkiri
headlinesuudisekokkuvõte
heart linesüdamejoon (peopesal)
heavenlinesstaevalikkus
hemlinepalistus
high-voltage linekõrgepingeliin
hiplinepuusajoon
His HolinessTema Pühadus
hold the linekuuldele jääma
holinesspühadus
homelinesslihtsakoelisus
hook and lineõng
hook, line, and sinkerviimse kui üksikasjani
hot linekuum liin
hot lineotseliin
hotlineklienditelefon
hotlineotseliin
hotlinevalvetelefon
houselinehüüsing
humanistic disciplinehumanitaaraine (üldteadmisi ja intellekti arendav)
hyalineamorfne
hyalineklaasjas
hyalinekõhr
hyalineläbipaistev
hyalinesarvkest
hyaline cartilagehüaliinkõhr
ill-disciplineddistsiplineerimatu
in a linejärjekorras
in linejärjekorras
in linerivis
in line forjärjekorras (er järgmine)
in line withkooskõlas
in the line of dutyteenistuskohuste täitmisel
in the pipelinetegemisel
in the pipelinetulekul
in-linekoridor-
in-linemasin-
in-linerida-
in-line engineridamootor
inclinekalduda
inclinekalduma
inclinekallak
inclinekallutama
inclinenõlv
incline the headnoogutama
incline the headpead langetama
incline tokalduma
incline towardkaldu olema
incline towardkalduma
incline towards(millegi) poole kalduma
incline towardssoosima
inclinedaldis
inclinedjäreleandlik
inclinedkalduv
inclinedkalduvusega
inclinedlängus
inclinednõustuv
inclinedvastuvõtlik
inclined planekaldtee
inclined tokalduma
inclined tokippuma
inclined to believeuskuma kippuma
indisciplinedistsiplineerimatus
influence linemõjujoon
inline routineavatud algprogramm
inquiline(loom) võõras pesas elav
interlinear spacereavahe
Isabelline wheatearliiv-kivitäks (Oenanthe isabellina)
isolux lineisoluksi kõver
isophotic lineisoluksi kõver
kraft linerboardkraftlainer
kraftlinerkraftlainer
lay it on the lineilustamata välja ütlema
lay it on the linekaarte avama
lead lineloodinöör
leadlineloodiliin
length of linerivi pikkus
life linepäästeköis
lifeline(reelingu ääres) tormitross
lifelinepäästeliin
lifelineturvavöö
livelinesselavus
load linelaad(vee)liin
load linelaadjoon
load linelaadveeliin
load linevabapardamärk
log linelogiliin
lonelinessüksildus
long-distance linekaugjuhe
loop lineringliin
lovelinessarmastusväärsus
luxury linerluksusristleja
Maginot lineMaginot' liin
main linepeamagistraal
mainline switchpealüliti
make a beelineotseteed minema
male lineisaliin
male linemeesliin
marline spikemalspiik
marlinespikekõvernaaskel (õmblemiskisuga)
marlinespikemalspiik
masculinemaskuliinne
masculinemeessoost
masculinemeessugu
masculinemehelik
masculine endingmeessoolõpp
masculine gendermeessugu
Mason-Dixon line(Am) põhja-lõuna piir
matrilinealemaliinis
matrilineallyemaliini pidi
meander linemeander
measuring linemõõttraat
meet the deadlinetähtajaks valmis saama
millinermodist
millinerykübarad
motherlinessemaarmastus
motherlinessemalikkus
motor gasolinesõidubensiin
mousselinemusliin
musically inclinedmuusikaandega
musically inclinedmuusikakalduvustega
naphthalinenaftaliin
necklinekaelajoon
nephelinenefeliin
neutral linekeskjoon
neutral lineneutraalne joon
oblique linelõikuv sirge (aga mitte ristsirge)
off-lineeraldine
off-line processingeritöötlus
off-line systemerisüsteem
offline positionnull-asend
offline positionpuhkeasend
offline processingeritöötlus
oil lineõlitoru
oil pipelineõlijuhe
on linejärjekorras
on linekuuldel
on the linekenasti valmis
on the linepiiri peal (ohus)
on-line banking terminalpangaautomaat
on-line processingotsekäsitlus
on-line systemotsesüsteem
on-line useotsekasutus
onlineonlain
onlineotseühendus
onlinesidus-
onlineühendusega
online helpsisespikker
online processingotsekäsitlus
online searchsidusotsing
online servicevõrguteenus
online systemotsesüsteem
opalineopaalklaas
opaline boardlambisirmipapp
out of lineallumatu
out of linekohatu
outlinekontuur
outlineüldjoontes kirjeldama
outlinevisand
outlinevisandada
parting linejaotusjoon
partition lineeraldusjoon
party lineparalleeltelefon
party lineparteiliin
PaulinePauluse
penduline titkukkurtihane (Remiz)
petrol linebensiinitoru
petroleum pipelineõlijuhe
picket linepiketeerijate rivi
pinolinevaiguõli
pipe-linetorujuhe
pipelineõlijuhe
pipelineootel töö
pipelinetorujuhe
plot line(süžee) peategevus
plumb lineloodinöör
plumblineloodinöör
plummet lineloodinöör
pole lineõhuliin
portlinesstüsedus
position lineasujoon
power lineelektriliin
power transmission lineenergiaülekandeliin
pralinepralinee
pressure linerõhutoru
pressure linesuruõhutoru
price declinehindade alanemine
production linetootmisliin
pseudo saintlinessvõltspühadus
punch-linepuänt
quinolinehinoliin
railway lineraudteekompanii
railway lineraudteeliin
ratlineköisredel
ratlineveebling
read between the linesridade vahelt lugema
reclinenaalduma
reclinetagasi nõjatuma
rectilinearsirgete joontega (kuju)
rectilinearsirgjooneline (liikumine)
rectilinearitysirgjoonelisus
redlinepunajoon
redlinevälk-
refernce linereeperjoon
rigid disciplinerange distsipliin
salinefüsioloogiline lahus
salinesoola-
salinesoolane
saline solutionsoolalahus
secondary lineharutee
self-disciplineenesedistsipliin
separation lineeraldusjoon
service lineühendusjuhe
shore linerannajoon
shorelinerannajoon
shunting linekõrvaltee
sick linesinine leht (tööandjale esitamiseks)
sicklinessebatervislikkus
sicklinesshaiglaslikkus
sidelinekõrvalrada
sillinesstobedus
skylinereljeef
slovenlinesskasimatus
slovenlinesslohakus
snowlinelumepiir
sounding lineloodiliin
sounding linenöörlood
special lineeriala
spectral linespektrijoon
splinekiil
splinetihvt
stand on linejärjekorras seisma (NY kõnepruuk)
startlinestardijoon
statelinessváärikus
stay in linekorralikult üleval pidama
steam lineauruvoolik
story linesisuliin
story linesüžee
storylinesisuliin
storylinesüžee
straight linesirgjoon
straight-linekande-
straight-lineotse-
straight-linesirgjooneline
streamlinekiirendama
streamlineladusamaks tegema
streamlinevoolujoon
streamlinedefektiivsemaks tehtud
streamlinedvoolujooneline
strict disciplinekarm kord
strict disciplinerange distsipliin
string linemüürinöör
table linenlaudlinad
tablelinenlauapesu
tapelinemõõdulint
taxilineruleerimisriba
thermoclinetermokliin
thin blue lineseaduse ja seadusetuse eraldusjoon
thin linenõhuke puuvillane riie
timberlinepuuvööndi piir (arktika ja parasvöötme vahe)
timelineajaline järjestus
timelinejärgnevusgraafik
toe the linereeglitele alluma
toe the linestardijoonele asuma
touching linepuudutusjoon
tourmalineturmaliin
towlinepuksiirköis
towlineslepptou
trading linetegevusala
tram-linetrammiliin
tramlinetrammiliin
trampolinebatuut
transmission linejõuülekandeliin
transverse linepõikjoon
travel by airlinelennukiga reisima
tripping linepoiliin
trotlinepõhjaõng
trunk linepeamagistraal
uglinessinetus
underlinealla kriipsutada
underlinealljoon
underline characteralajoon
underlinedallajoonitud
undisciplineddistsiplineerimatu
undisciplinedkasvatamatu
undisciplinedkorratu
unfriendlinessebasõbralikkus
unkindlinesslahkusetus
unlikelinessebatõenäolisus
valinevaliin
valinesvaliinid
vaselinevaseliin
waistlinetalje
waistlinevöökoht
wash your dirty linenmusta pesu pesema
wash your dirty linenvastastikku süüdistama
water-lined papervesimärkjoontega paber
waterlineveeliin
waterline attackveejoonekorrosioon
waterline corrosionveejoonekorrosioon
wave linelaineline joon
wavy linelaineline joon
work offlineühenduseta töötama
work onlineühendusega töötama
write between the linesridade vahele kirjutama
zibelinekaamelikarvad vms)
zibelinesibeliin (villane + mohäär
zigzag linesakkjoon
zigzag linesiksakjoon

Sõnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Sõnapaare kokku 154017.
Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil.
Kasutajaliides valmistatud OÜ's ANIMATO.
Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas.
EN-ET sõnaraamatu veebiteenust osutatakse põhimõttel "ON NAGU ON".
EN-ET 2005.12.12. Edukalt tuvastatud 136261867 sõna.