INSTITUTION

asutamine
asutus
institutsioon

institutionalinstitutsionaalne
institutionalinstitutsiooniline
institutionalühiskondlik
institutional investorkollektiivinvesteerija
institutionalizekinnisele ravile määrama
academic institutionakadeemiline asutus
banking institutionfinantsasutus
banking institutionpangaasutus
commit to an institutionkinnipidamiskohta saatma
correctional institutionparandusasutus
credit institutionkrediidiasutus
degree-granting institutionakadeemilist kraadi andev õppeasutus
educational institutionharidusasutus
financial institutionfinantsasutus
financial institutionfinantseerimisinstituut
financial institutionfinantsinstitutsioon
insurance institutionkindlustusfirma
lending institutionlaenutus asutus
monetary institutionrahandusasutus
non-profit institutionmittetulutoov asutus
penal institutionkaristusasutus
pension institutionpensioniamet

Sõnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Sõnapaare kokku 154017.
Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil.
Kasutajaliides valmistatud OÜ's ANIMATO.
Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas.
EN-ET sõnaraamatu veebiteenust osutatakse põhimõttel "ON NAGU ON".
EN-ET 2005.12.12. Edukalt tuvastatud 161758904 sõna.