FORMATION

teadmiseks (= for your information)FYI
asutamine
formatsioon
moodustis
moodustumine
rivi

formation of priceshinna kujunemine
advance informationeelinformatsioon
anecdotal informationteiste käest kuuldud info
attachment transformationlisav transformatsioon
back formationrekonstrueeritud vorm
back formationtuletusalus
back-formationrekonstrueeritud vorm
back-formationtagasituletus
back-formationtuletusalus
capital formationkapitali tekkimine
capital on formationasutamiskapital
classified informationsalastatud informatsioon
confidential informationkonfidentsiaalne informatsioon
confidential informationvihje
conformationjärgimine
conformationkohanemine
conjoining transformationsiduv transformatsioon
consumer informationtarbijate informeerimine
deformationdeformatsioon
deformationaldeformeeriv
disinformationdesinformatsioon
embedding transformationmanustransformatsioon
for your information onlyainult teadmiseks
general informationüldteave
income formationtulude moodusuamine
informationinformatsioon
informationkuulutus
informationteave
information agencyteabeteenistus
information bureauinformatsiooni büroo
information centerteabekeskus
information fieldandmeväli
information interchangeinfovahetus
information officeinformatsiooni büroo
information officeinformatsiooniosakond
information ondustryinfotööndus
information processinginfotöötlus
information providerinformatsiooni tootja
information retrievalinfootsing
information scienceinformaatika
information serviceinfotalitus
information serviceinfoteenindus
information serviceteabetalitus
information servicesinformatsiooniteenistus
information systeminformatsioonisüsteem
information technologyinformaatika
information technologyinfotehnoloogia
information theoryinfoteooria
inside informationsiseinfo
lack of informationinfopuudus
local transformationlokaalne transformatsioon
malformationväärareng
malformationväärmoodustus
misinformationväärinformatsioon
morphological formationvormimoodustus
price formationhinnamoodustamine
private capital formationerakapitalil põhinev
public capital formationriiklik kapitalimahutus
reformationreformatsioon
Reformationreformatsioon (protestantlike kirikute teke 16. saj)
request for informationteabenõue
restricted informationpiiratud ligipääsuga info
sensitive informationdelikaatne informatsioon
sensitive informationsalastatud info
sheet formationpoogna formeerimine
simple transformationlihttransformatsioon
transformationmuundumine
transformationteisenemine
transformationtransformatsioon
transformation markertransformatsioonitähis
transformational grammartransformatsioonigrammatika
type of word formationsõnamoodustusviis
web formationkanga kujundus
word formationsõnamoodustus
word-formationsõnamoodustus

Sõnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Sõnapaare kokku 154017.
Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil.
Kasutajaliides valmistatud OÜ's ANIMATO.
Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas.
EN-ET sõnaraamatu veebiteenust osutatakse põhimõttel "ON NAGU ON".
EN-ET 2005.12.12. Edukalt tuvastatud 161758725 sõna.