ESTABLISHMENT

asutamine
asutus
ettevõte
kehtestamine
riigiaparaat
riigikirik
tõendamine

establishment expensesasutamiskulud
establishment of accountsaruandluse avamine
branch establishmentharuettevõte
business establishmentäriasutus
disestablishmentriigist lahutamine
educational establishmentõppeasutus
freedom of establishmentõigus vabalt ettevõtlusega tegelda
industrial establishmenttööstusettevõte

Sõnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Sõnapaare kokku 154017.
Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil.
Kasutajaliides valmistatud OÜ's ANIMATO.
Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas.
EN-ET sõnaraamatu veebiteenust osutatakse põhimõttel "ON NAGU ON".EN-ET 2005.12.12. Edukalt tuvastatud 163971871 sõna.