00 .:EN-ET:. INGLISE <> EESTI sõnaraamat
DICTIONARY

sõnaraamat
sõnastik

dictionary entrykirje
dictionary entrysõnastikukirje
dictionary matrixsõnastikumaatriks
dictionary meaningsõnastikutähendus
dictionary of abbreviationslühendisõnaraamat
dictionary of acronymslühendisõnaraamat
dictionary of antonymsantonüümisõnaraamat
dictionary of contemporary langnüüdiskeele sõnaraamat
dictionary of foreign wordsvõõrsõnaraamat
dictionary of governmentrektsioonisõnaraamat
dictionary of homonymshomonüümisõnaraamat
dictionary of literary languagekirjakeele sõnaraamat
dictionary of neologismsuudissõnaraamat
dictionary of paronymsparonüümisõnaraamat
dictionary of synonymssünonüümisõnaraamat
bilingual dictionarykakskeelne sõnaraamat
college dictionarykesktaseme sõnaraamat
conceptual dictionarymõisteline sõnaraamat
dialect dictionarymurdesõnaraamat
etymological dictionaryetümoloogiasõnaraamat
etymological dictionaryetümoloogiline sõnaraamat
explanatory dictionaryseletussõnaraamat
frequency dictionarysagedussõnaraamat
general dictionaryüldsõnaraamat
ideological dictionarymõisteline sõnaraamat
idiom dictionaryväljendisõnaraamat
morphological dictionarymorfoloogiasõnaraamat
morphological dictionaryvormisõnaraamat
name dictionarynimesõnaraamat
orthographic dictionaryõigekirjutussõnaraamat
orthographic dictionaryortograafiasõnaraamat
period dictionaryminevikukeele sõnaraamat
phraseological dictionaryfraseoloogiasõnaraamat
pronouncing dictionaryhääldussõnaraamat
pronouncing dictionaryortoeepiasõnaraamat
reverse dictionarypöördsõnaraamat
rhyming dictionaryriimisõnaraamat
school dictionarykoolisõnaraamat
slang dictionaryslängisõnaraamat
spelling dictionaryõigekeelsussõnaraamat
synonym dictionarysünonüümisõnastik
terminological dictionaryoskussõnaraamat
translation dictionarytõlkesõnaraamat
writer's dictionarykirjanikusõnaraamat

Sõnu andmebaasis: inglisekeelseid 96866, eestikeelseid 99622. Sõnapaare kokku 154017.
Inglise - Eesti sõnavara baseerub EESTI KEELE INSTITUUDI toorandmebaasil.
Kasutajaliides valmistatud OÜ's ANIMATO.
Antud veebiteenus on vaba kõigile kasutajatele ja seetõttu ei kanna teenusepakkuja mingit vastutust selle teenuse kasutamisest tekkida võivate probleemide osas.
EN-ET sõnaraamatu veebiteenust osutatakse põhimõttel "ON NAGU ON".
EN-ET 2005.12.12. Edukalt tuvastatud 136261865 sõna.